Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronNel Verschoor-van der Vlis

Langs de weg, druk 1, 108 blz.
prijs f 1.-; gebonden; geïll.; meisjesboek, leeftijd 12-14 jaar; Catalogusno. 37. Strekking: Dit boek leert, wat het gebed beteekent: "leid ons niet in verzoeking" en geeft te zien hoe zwak een mensch in zichzelf is.
Conclusie: Een mooi, frisch geschreven meisjesboek van zeer goede strekking.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1946

Open Boekbeoordeling.
Nel Verschoor-van der Vlis

Langs de weg, druk 2, 108 blz.
prijs f 1.05; gecartonneerd; geillustreerd; meisjesboek; 8-14 jaar. Strekking: Hongerwinter. Vader en Pia gaan op voedsel uit. Komen beide in de verleiding om te stelen. Zien het zondige hiervan in. Ondanks veel narigheid, is hun tocht geslaagd.
Conclusie: Heel goed geschreven. Zal de meisjes beslist interesseren. Al wordt er niet veel over gesproken, voel je toch in alles de bewarende kracht die God schenkt in het Christelijk gezin.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1947

Open Boekbeoordeling.