Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Hoogeveen

Wiesje's verjaardag, druk 1, 42 blz.
G.K.O. 11 t.d.t. Men kan kwalijk verwachten, na het vernemen van deze titel, dat er een spiksplinter nieuw gegeven te voorschijn komen zal. Het verhaal is uit bekende elementen opgebouwd, op de bekende manier gerangschikt met de bekende toepassing. Maar het is aardig geschreven en het zal de meisjes van 8 tot 10 jaar wel pakken. De inhoud laat zich kort aldus samenvatten. Wiesje vermaakt zich met schaatsenrijden op het spiegelgladde ijs. Haar moeder leeft niet meer en nu zorgt haar grote zus voor haar. Maar deze wordt ziek. Zo breekt Wiesjes verjaardag aan. Zij krijgt wel mooie geschenken; de ziekte van Elske werpt echter een grote schaduw over de blijde dag. De volgende dag is haar meester jarig. Die heeftpas zijn moeder verloren en geniet daarom ook minder van zijn verjaardag dan anders. Hij zegt tot de kinderen: „Ik had haar zo graag willen behouden; wat heb ik er vaak om gebeden. Maar de Here geeft ons alleen maar wat werkelijk goed voor ons is. Niet altijd wat wij gaarne willen .... Wat God doet, is goed." De uitvoering is net, maar de illustratrice maakt de bekende fout, dat zij de hoofden van de kinderen te klein tekent. Daardoor zijn de plaatjes op enige bladzijden mislukt te achten. We bevelen overigens dit boekje gaarne aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

H. Hoogeveen

Wiesje's verjaardag, druk 1, 42 blz.
Prijs f 0,45; slappe omslag; meisjesboek. Inhoud; Wiesje woont op een eenzame boerderij in de polder. Haar moeder leeft niet meer. Haar zusje Els doet de huishouding. Spoedig zal Wiesje jarig zijn. Maar dan wordt Els ziek. Allerlei zorgen in huis en Wiesjes verjaardag dreigt vergeten te worden. Ze vindt het erg voor Els, dat ze ziek is, maar Wiesje heeft het meest medelijden met zichzelf, Daarom "uit dat zelf-medelijden bidt ze ook" tot de Heere. Gelukkig wordt haar verjaardag niet vergeten. De volgende dag is meester op school jarig. Hij vertelt dat zijn moeder gestorven is. Hij had ook veel gebeden voor haar, maar God geeft alleen wat goed voor je is. Nu begrijpt Wiesje dat ze zelfzuchtig is geweest. En nu gaat ze anders bidden.
Conclusie: Een mooi boek voor kleinere meisjes. De schrijver laat de kleine kinderen meegaan naar de kerk. Hij laat het uitkomen, dat het zonder kerkgaan eigenlijk geen Zondag is.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
H. Hoogeveen

Wiesje's verjaardag, druk 2, 42 blz.
prijs f 0,50; in slappe omslag; meisjesboek, 8-9 jaar.
Inhoud: Wiesje, het vrolijke dochtertje van een boer, die midden in het wijde polderland woont, is gauw jarig. Vol blijde verwachting, maar ook bange zorg ziet ze deze dag tegen. Haar verjaardag dreigt vergeten te worden, omdat Elske, haar oudere zuster, die na moeders dood de huishouding waarneemt, ziek wordt. Alles wordt nog heerlijk goed.
Conclusie: Een prachtig boekje, dat op boeiende wijze iets verhaalt uit het leven van een klein meisje, dat ongedwongen opgroeit in een warme en christelijke sfeer.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.