Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronKathryn Worth

Maggies wonderlijke weddenschap, druk 1, 160 blz.
prijs ƒ 1,75, Flevo-pocket; meisjesboek.
Inhoud: Maggie, het middelste kind van het elftal van dominee McArn te Little River in het zuiden der V.S., wil dokter worden. Dat is in die tijd - laatste kwart vorige eeuw - een ongehoord iets voor een meisje. Ook vader en vooral moeder willen er dan ook niet van weten en ze kunnen de studie ook niet bekostigen. Een oom wil haar aan de benodigde gelden helpen, mits Maggie zelf in twee jaar de eerste 100 dollar verdient. Maggie aanvaardt de weddenschap. De oude dokter Angus is haar trouwe steun. Met een enorme inspanning en opoffering slaagt Maggie erin, het geld bijeen te brengen. Daarbij wordt tevens haar karakter gevormd. Gebruik van de kerstboom.
Conclusie: Dit boek verplaatst ons in een wel erg vreemde levenssfeer, wat zeden en gewoonten, godsdienstig en maatschappelijk leven betreft: heel ander land en andere tijd. Op zichzelf geen bezwaar, maar het ligt ons niet steeds. Wel wordt ons in Maggie een bijzonder energiek meisje getekend, dat zichzelf leert verloochenen. Daarom: karaktervormend. In elk geval voor uitdeling met Kerstfeest aan onze zondagsschoolleerlingen: niet geschikt.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1964

Open Boekbeoordeling.