Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Streefkerk

Lena en haar nichtjes, druk 1, 54 blz.
Lena Verhoog, wier vader een groote meubelzaak heeft, voelt zich te voornaam voor haar nichtjes, dochters van den overleden broeder haars vaders. Bij een ontmoeting op Zondag was zij ontstemd, omdat haar vriendinnetjes die nichtjes, welke zij niet kan uitstaan, zoo aardig vonden. Thuis door vader gevraagd naar de reden van die ontstemming, had ze er om gelogen. Oom Ru wil met Lena en haar vriendinnetjes een daagje naar buiten; maar de nichtjes moeten ook mee. Als de dag komt, zijn de nichtjes verhinderd wegens ziekte van haar moeder. Lena blij. Het uitstapje, vroolijk begonnen, eindig droevig: Lena raakt te water, en wordt met groote moeite door haar oom gered. Lena komt thuis, moet naar bed, begint er over na te denken, als zij zóó eens gestorven was en in haar hart wordt schuldbesef geboren, gevolgd door schuldbelijdenis van haar leugen; haar hoogmoed is gebroken; en zij toont dit metterdaad aan haar nichtjes, wier nederige stand haar nu niet langer een doorn in 'toog is. De Schrijver heeft er slag van de jeugdige lezers te boeien. De dialoog is kinderlijk. De uitvoering is goed. De plaatsjes zijn mooi. En de prijs is billijk. 't Woord "erker", technisch bouwkundige term, zal wellicht door de meesten niet worden begrepen. De strekking is uitnemend: het boekje kan dienen om ook jonge kinderen te ontdekken aan zonden, die zoo licht tot heerschappij komen in de jeugd. De genade, vooral de genade van Christus en van zijn verzoenend bloed had iets duidelijker en klaarder kunnen uitkomen. Door zijn natuurlijkheid zal dit boekje voor de kinderen veel aantrekkelijkheid hebben. Een zoo verdienstelijke vertelling kunnen wij hartelijk aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1915

Open Jachin-boekbeoordelingen.