Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.W. Grisnigt

Mineke, druk 1, 52 blz.
prijs 50 cent; in slappe omslag; geïll.; meisjesboek, leeftijd 7-9 jaar.
Inhoud: Het boekje verplaatst ons naar de tijd van oorlog en bezetting. Mineke's vader vaart. Moeder en Mineke verlangen naar zijn thuiskomst. Met ieder teken van leven zijn ze zo blij. Eindelijk is er het einde van de oorlog en dan duurt het ook niet zo lang meer, dat Mineke's vader thuis komt.
Conclusie: Gezellig en onderhoudend vertelt de schrijver van de belevenissen van Mineke, een echt vrijmoedig kind. Moeder wacht in vertrouwen op de Heere op de terugkomst van haar man. Voor Kerstboekjes hebben we wel liever boekjes met een meer evangeliserende strekking, maar tegen de godsdienstige toon in dit boekje behoeven we geen bezwaar te maken. Daarom kunnen we het wel gebruiken voor onze Kerstuitdeling.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1950

Open Boekbeoordeling.
J.W. Grisnigt

Mineke, druk 2, 52 blz.
prijs f 0,50; in slappe omslag; meisjesboek, leeftijd ± 6 jaar.
Inhoud: Het boekje brengt ons in de tijd van oorlog en bezetting. Mineke's vader vaart. Wat verlangen moeder en Mineke naar zijn thuiskomst. Gelukkig krijgen ze zo nu en dan nog enig bericht. Het wachten is zo spannend, maar de thuiskomst na het beëindigen van de oorlog dan ook des te fijner.
Conclusie: Grisnigt is een goed verteller, daarom laat dit boekje zich vlot lezen. Een direct evangeliserende strekking bevat dit verhaaltje niet, maar de godsdienstige toon is goed. Voor uitdeling op Kerstfeest daarom wel bruikbaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1953

Open Boekbeoordeling.