Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Lente voor Lot, druk 2, 175 blz.
Alle lof hebben we voor het nieuwste boek uit de bekende "Goud-Elsje-serie" van Max de Lange-Praamsma, getiteld Lente voor Lot. De schrijfster durft het probleem aan van de eenzaamheid : de eenzaamheid van de verbitterde Jo Terwee, de dappere zuster Struyck, de lelijke, onhandige dokter Bosman, de eenzaamheid ook van Lot, de begaafde illustratrice. Dapper vecht ze om de teleurstellingen van haar jongemeisjesjaren te boven te komen, en ze slaagt erin haar eenzaamheid te verbreken door open te staan voor anderen die haar nodig hebben. Na lange jaren wordt het dan toch nog lente voor Lot, wanneer ze zal gaan trouwen met de vader van haar kleine vriendin Annètje. Een sympathiek boek, ernstig en blij, geschreven vanuit een diepchristelijke overtuiging. (geb. f 4,90)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1958-59

Open IDIL-Gids.