Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJan Veltman

Wij weten niets; God regeert, druk 1, 238 blz.
Brand kan niet goed slagen met een baas. Eindelijk belandt hij bij een schipper, die op zijn schuit allerlei huishoudelijke artikelen verkoopt. Het leven bevalt hem wel, maar de vreugde is van korten duur. Hij moet een anderen baas zoeken en komt weer bij een schipper terecht. Door dezen komt hij in kennis met een ouden blinden koopman, voor wien hij een gids wordt. Geruimen tijd is hij ook bij dezen blinde in dienst, maar eindelijk is hij genoodzaakt van hem afscheid te nemen en naar zijn ouderlijk buis terug te keeren. Daar helpt hij bij het aardappelrooien en trekt er dan zelf met een schip op uit om deze koopwaar aan den man te brengen. Op een van zijn reizen hoort hij dat zijn vroegeren blinden meester stil gaat leven. Hij koopt diens geheelen voorraad op en begint een eigen winkeltje, waarin hij een goed stuk brood verdient. Versierd met 24 zwarte plaatjes in den tekst, royaal gedrukt; bijzonder aanbevolen voor oudere jongens al is het verhaal nog al „vlak". Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1921