Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.W. Grisnigt

Moeders grote dochter, druk 1, 94 blz.
prijs f 1,40; gecartonneerd; meisjesboek, leeftijd ┬▒ 10-14 jaar.
Inhoud: Ans Riemsdijk is in de stad op de Ulo-school en verblijft daar bij een tante. Alleen de weekenden komt ze thuis. Ze maakt dan de watersnood van 1 Februari mee. Hun gezin komt er gelukkig goed af. Daarna moet Ans naar een oom en tante in Den Haag, waar ze opnieuw naar de Ulo kan. Hier heeft ze het eerst niet gemakkelijk, maar ze leert inzien, dat zij nog veel voorrechten heeft bij veel anderen. Strekking: Godsdienstige strekking is goed en opvoedkundig. Er wordt een beeld gegeven van de ramp, die een groot deel van ons land heeft getroffen.
Conclusie: Een meisjesboek, dat zeer zeker ook door de jongens zal gelezen worden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1953

Open Boekbeoordeling.
J.W. Grisnigt

Moeders grote dochter, druk 1, 94 blz.
En dan zijner twee boekjes van J.W. Grisnigt en wel Acht is meer dan duizend en Moeders "grote dochter". De titel van het eerste is het devies van de club "Het vrolijke troepje", die daartoe komt door de onachtzaamheid van Loes. Deze moraal is iets te veel uitgewerkt. En de illustraties zijn helemaal niet aan het kind aangepast. - Het tweede verhaal speelt in het Rampgebied, terwijl Ans,het oudste dochtertje van een welgestelde boer, de hoofdpersoon is. De Ramp wordt boeiend beschreven, maar Ans is maar een vrij akelig nest. Er is in dit boek zeer veel protestants: aanhalingen uit de Bijbel, psalmen en gezangen.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1953-54

Open IDIL-Gids.

J.W. Grisnigt

Moeders grote dochter, druk 2, 89 blz.
prijs f 1,50; gecartonneerd; meisjesboek, leeftijd 9-14 jaar.
Inhoud: Ans Riemsbeek woont in het rampgebied, wordt met haar ouders gered. Gaat alleen naar Den Haag, terwijl haar ouders naar Bosoord gaan. Ze is niet altijd tevreden en dankbaar, maar ze komt er op terug. Strekking: Hoe plotseling kunnen onze berekeningen worden omvergeworpen en onze zekerheden worden afgebroken. De tegenspoed doet ons de voorspoed waarderen als genadegave Gods. In tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar.
Conclusie: Een goed boekje over hetgeen in de rampnacht is gebeurd: "om te doen gedenken". De personen zijn "echt" gehouden, zonder opgelegde vroomheid, een fijn meisjesboek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.
J.W. Grisnigt

Moeders grote dochter, druk 3, 94 blz.
J.W. Grisnigt beschreef in Moeders grote dochter de overstromingsramp van 1953. De evacuatie en de verspreiding van de gezinnen onder hun familieleden wordt in verhaalvorm verteld door een 14-jarig meisje. Uitgesproken christelijk en in ietwat ouderwetse trant.(geb. f 1,65)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1962-63

Open IDIL-Gids.

J.W. Grisnigt

Moeders grote dochter, druk 3, 94 blz.
10 t.d.t., G.K.C.B., M. 10-12 j., (zie B.B. 1953). Dit boek geeft een goed verhaal van alles, wat bij de stormramp passeerde. Wij bevelen "Moeders grote dochter" vooral voor de grotere meisjes gaarne aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissi├źn van "Jachin", 1963