Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Levensflitsen , druk 1, 88 blz.
geb.; niet geïllustreerd. Prijs f 12,75.
Inhoud: In dit boekje staan negen korte verhalen. Deze hebben te maken met bepaalde gebeurtenissen, die - tenminste deze indruk kreeg ik - wat hun kern betreft op een werkelijk gebeurd zijn teruggaan. De manier waarop ze verteld worden, zal bij ieder weer anders overkomen. Persoonlijk vind ik de woordkeus nogal eens aan de gezwollen kant. Wat eenvoudiger verteld, wat meer in de gewone omgangstaal beschreven, zou het dichter bij ons gebracht worden. Het zijn verhalen met een nogal bijzondere achtergrond. Verhalen, die meer inpassen in de gewone dagelijkse gang van zaken, met hierin een christelijke strekking, zouden, dunkt mij, meer meegeven van wat de schrijfster met haar verhalen bedoelt mee te geven. Voor uitdeling op het kerstfeest is dit boekje echter niet geschikt, omdat het geen kinderboekje is in de gewone zin van het woord, maar meer geschreven verhalen zijn gericht op ouderen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1979

Open Boekbeoordeling.