Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA. de Graaff-Wüppermann

Marietjes eerste streepje, druk 1, 32 blz.
G. K. 0. 6 t. d. t. 18 cent. Marietje van den dokter heeft geen Moeder meer. Grootmoeder woont ver weg, broertjes of zusjes zijn er niet, en zoo heeft ze het eenzaam. Ten gevolge van een scheur in haar jurk komt ze bij de Grootmoeder van Treesje en ze belooft over een week, als ze 10 jaar wordt, daar nog eens weer te komen. Op haar verjaardag krijgt ze veel cadeaux o.a. het Bijbeltje van haar overleden Moeder, waarin deze bij verschillende teksten streepjes had gezet. Haar vader verklaart haar de beteekenis daarvan. Bij Ps. 118 vs. 24 en 25 staat zelfs een datum 8-5-22, en dat is de dag van Marietjes geboorte. Als ze 's avonds bij de Grootmoeder van Trees komt, laat deze ook in haar Bijbel streepjes zien en vertelt een geschiedenis van het streepje bij de woorden: "Uw Vader weet, wat gij van noode hebt, eer gij Hem bidt." Een maand later komt Marietje weer bij de Grootmoeder van Trees en vertelt, dat ze weer een Moeder krijgt in haar lieve tante Tine. Ze is heel blij en nu wil ze denzelfden tekst aanstrepen, dien de oude Grootmoeder had genoteerd: "Uw Vader weet, wat gij van noode hebt, eer gij Hem bidt". Daarbij zet ze nu haar eerste streepje. 't Is een aardige vertelling, waarin er op gewezen wordt, hoe we onzen Bijbel moeten gebruiken. 't Geheel is in echt kinderlijken toon, zeer goed gestyleerd, behoorlijk geïllustreerd. Daarbij is het gegeven eens wat nieuws en bovendien zeer practisch van strekking: als de kinderen dit voorbeeld navolgen, zal de Bijbel voor hen hoe langer hoe meer een lamp voor den voet en een licht op het pad kunnen worden. We bevelen dit verhaal warm aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1932

A. de Graaff-Wüppermann

Marietjes eerste streepje, druk 1, 32 blz.
Leeftijd 10 jaar. Een boekje voor onze 10-jarige meisjes. Marietje, het dochtertje van den dokter heeft geen Moeder meer. Ze maakt kennis met Treesjes Grootmoeder, die erg met het moederlooze kind te doen heeft, omdat ze zooveel te kort komt. Marietje belooft, op haar 10den verjaardag bij de oude vrouw te komen, Marietje krijgt op haar jaardag o.a. het Bijbeltje van haar moesje, waarin zooveel streepjes staan. Bij Grootmoe ziet Marietje ook zulke streepjes in den ouden Bijbel en Grootmoe vertelt, bij welke gelegenheid die streepjes daar gekomen zijn. Eenigen tijd later krijgt Marietje een andere Moeder, die ze zoo hard noodig heeft. Dan komt haar eerste streepje in het Bijbeltje van moes, bij Mattheus 6:8. Een aardig boekje. Onze meisjes zullen het wel willen lezen. 't Is ongekunsteld en kinderlijk. Voor onzen kring geschikt. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1932

Open Boekbeoordeling.