Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronDina

Marie's taak, druk 1, 32 blz.
G. K. O. 5 t. d. t. 35 cent. Marie, 14 jaar oud, verliest moeder; moet tegen haar zin de huishouding doen, verachtert in het gebed, verwaarloost haar werk; vader wordt uithuizig, de kinderen lastig; zij zelf knorrig. Een buurvrouw, vol ontferming, weet haar terecht te brengen. Een versje wordt aanleiding tot haar bekeering. Alles verandert. De Bijbel komt weer op tafel. Marie volbrengt haar taak, Dina vertelt prettig, heeft den goeden toon, kent blijkbaar het kinderleven, vooral het moeilijke leven van een 14-jarige die ineens gesteld wordt voor een veel te zware taak. Maar waarom zwijgt Dina heelemaal van den Heere Jezus? In het overigens onmogelijke versje van "de kaarsjes" wordt Hij genoemd. Maar verder niets van Hem. Ofschoon de strekking uitnemend is: "als wij het werk doen, door God ons opgedragen, komt al het andere vanzelf" - moeten we dit boekje afkeuren, omdat het psychologische ontleding mist, omdat het werkt met verkeerde gedachten en verkeerde tegenstellingen, omdat de weg van de zaligheid zeer gebrekkig wordt onderwezen en het werk van een heiligen Geest op den achtergrond blijft. Hoe zouden we een boekje, dat zich vergrijpt aan de Christelijke Psychologie, en dat (veel erger) zich vergrijpt aan den Heere Jezus zelf, kunnen aanbevelen?

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1925