Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronReinoud

Loon naar werk, druk 1, 30 blz.
Een aardige jongen, die niet best rekenen kan, neemt op een dag, dat hij na schooltijd uit rijden zal, meesters rekenboek van de kast, om maar spoedig de foutieve sommen af te krijgen en op tijd thuis te kunnen wezen. Een klikspaan doet zijn werk en Jan krijgt eerst, met zijn medeovertreder een publieke bestraffing in de klas, en dan, tengevolge van meesters schrijven, nog een private van zijn vader. De schuld wordt beleden, Jan betert zich, krijgt huislessen van meester, en deze zorgt, dat hij geen boeken van verleiding in het onmiddellijk bereik van zijn jongens laat. De vorm geeft geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen. 't Is gewoon-Hollandsch, met een nogal merkbaar accent. Toch wel een aantrekkelijk verhaal, in goeden kindertoon geschreven. Enkele drukfouten noteerden we; bladz. 12: van twaalven, moet zijn: voor twaalven; bladz. 22: smaad, moet zijn : smaal'; bij na, moet zijn bijna. Bladz. 25 Je houd, moet zijn: Je houdt. Vrage : Lijkt boer Schipper op het plaatje een boer, die met een Utrechtsch wagentje uit rijden gaat? Ademt dit verhaal al of niet een Christelijken geest? We merken, dat op school uit den Bijbel wordt verteld. Ook wordt Psalm 34 : 7 en Psalm 62 : 8 (te pas of te onpas?) ingevlochten. Maar van de zonde, gelegen in 't bedriegen van den onderwijzer, spreekt meester of vader niet. Nog erger is, dat wel de straf en nog eens de straf wordt gevoeld, maar dat van verzoening te zoeken en te vinden voor het bedreven kwaad in Jezus' reinigend bloed niets bespeurd wordt. De Christelijkheid ligt er niet dik op. Dat behoeft ook niet. Maar spreekt ze uit het verhaal? O.i. zeer zwak. Er zit te weinig pit in. Wij kunnen het slechts matig aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1916

Open Jachin-boekbeoordelingen.