Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronWhitacker

Mijn jongen, druk 2, 92 blz.
Nu heb ik nog kennis gemaakt met een heel mooi werkje, geschikt voor oudere kinderen en volwassenen: "Mijn jongen", naar 't Engelsch, 2de druk; het is ook gebonden te krijgen, 't Spijt en bevreemdt mij, dat ik het niet eerder heb leeren kennen en mocht iemand zich nog eens zoo'n juweeltje uit zijn jeugd of uit den boekenschat zijner kinderen herinneren, dan houd ik mij zeer aanbevolen, den titel te mogen vernemen, (adres Rechter Rottekade 59, Rotterdam,) want het doel van mijn bespreking is de fouten in Christ. kinderboekjes op te sporen en aan te wijzen, doch vooral ook aan het vele goede en schoone wat meer bekendheid te geven. Immers deze boekjes staan bij velen niet gunstig bekend en zij waren dan ook dikwijls slecht geschreven, overladen en onkinderlijk. En hoewel we er telkens weer ontmoeten, die deze gebreken hebben, kan ik toch verklaren, dat de qualiteit zeer is verbeterd in de laatste jaren. Wel zijn soms de beste vertaald, maar toch niet altijd en ze zijn daarom voor de kinderen niet minder welkom en nuttig. Schrijver noch vertaalster van "Mijn jongen", (niet te verwarren met "Mijn kleine jongen" van Ewald), worden genoemd. Hier en daar vindt men een niet zuiver Hollandsche uitdrukking. Het is de geschiedenis van een boerenzoon die, rijk geworden, zich een oogenblik voor zijn boersche moeder schaamt tegenover zijne dienstboden en zijne verloofde. De houding van dezen, de liefde der moeder en later het berouw van den rijken dokter, zijn schoon geteekend. Iemand sprak mij over dit boek. Hij had het in zijn jeugd gelezen en thans, na een verblijf van vele jaren in Indie, had hij 't nog eens willen lezen, doch kon het niet vinden, De schoone, aangrijpende klanken van dit verhaal waren hem steeds door de ziel blijven trillen. Is dat geen bewijs dat de schrijver een waar kunstenaar is? Ik zocht en vond het bij den uitgever, J.M. Bredee te Rotterdam. De plaatjes zijn goed.Boekbeoordeling in Het Kind, 5-12-1908