Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronNiek van Noort

Miesje, de kleine poes, druk 1
Miesje, de kleine poes wordt bij haar moeder weggehaald en krijgt een nieuw tehuis bij oma. Miesje vindt dit echter helemaal niet leuk en als ze de kans heeft, ontsnapt ze en gaat op zoek naar haar moeder en zusjes. Ze beleeft allerlei nare avonturen, maar komt tenslotte weer bij oma terecht, waar ze nu een tevreden poesenbestaan kan gaan beginnen. Geen vrolijk boekje voor kleine kinderen; het zijn allemaal angstige avonturen die Niek van Noort Miesje laat beleven. De vele gespatieerde en cursief gedrukte woorden maken het lezen niet gemakkelijk, temeer daar ze volkomen willekeurig gebruikt zijn. (f 1,95)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1961-62

Open IDIL-Gids.