Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronG. Gilhuis-Smitskamp

Lummechien, druk 1, 52 blz.
prijs gecartonneerd f 0,90; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Lummechien komt met vader en opoe uit Drente naar Amsterdam 3e etage. Overgang groot. Op de 2e etage woont Rinus, die steelt en naar het circus gaat en Lummechien plaagt. Grootmoeder is een Godvrezende vrouw. Vader komt gelukkig op een werk aan de rand van de stad en dan verhuizen zij ook daarheen in een vrije woning. Strekking: God zorgt voor de Zijnen.
Conclusie: Een vlot geschreven boekje: Grootmoeder is een mooie figuur. Jammer dat het boefje Rinus aan zijn lot wordt overgelaten. En zo blijft de godsdienst een interne aangelegenheid in dit gezin. Toch wel:
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.
G. Gilhuis-Smitskamp

Lummechien, druk 1, 52 blz.
Een bijzonder sympathiek verhaal is Lummechien, zo genoemd naar de hoofdpersoon, een meisje dat vanuit Rolde naar Amsterdam moet verhuizen en kennis maakt met een specimen asfaltjeugd, in de persoon van het jongetje van de bovenburen, Rinus. Haar leven met opoe en vader, die invalide is, verloopt uitermate zorgelijk, maar gelukkig komt er op het laatst wat zonnig pespectief, wanneer ze kunnen verhuizen naar een oud koetsiershuisje op een landgoed. Lummechien heeft inmiddels ook al een vriendin gevonden. Dit boek van Greeth Gilhuis-Smitskamp is goed geschreven, er gaat een weldoende sfeer van Godsvertrouwen van uit in protestantse geest, welke echter ook de katholieke jeugd goed moet kunnen doen. (geb. f 0,90)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1955-56

Open IDIL-Gids.

G. Gilhuis-Smitskamp

Lummechien, druk 2, 52 blz.
prijs f 0,90; gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Lummechien is met vader en opoe van Rolde verhuisd naar Amsterdam. Daar wonen ze twee hoog in een armoedige woning, temidden van mensen, bij wie ze zich niet thuis voelen. Lummechien wordt vaak geplaagd door haar buurjongen, een straatboefje, die lelijke streken uithaalt en steelt op de markt. Vader wordt na veel narigheid nachtwaker op een kwekerij, waar de arme mensen zich heel gelukkig voelen. Strekking: God beschaamt niet degenen, die op Hem vertrouwen. Ook als de nood hoog is en de zorg en de armoede bijna te groot worden, verlaat God zijn schepselen niet en geeft Hij uitkomst op het gebed van hen, die kinderlijk op Hem wachten.
Conclusie: Een goed verteld verhaal, dat op ongesmukte wijze de tegenstellingen laat zien tussen het plattelandsleven van eenvoudige mensen en het leven in de volksbuurten van een grote stad, waar een eenvoudig christelijk gezin zich zo eenzaam kan voelen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.