Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ. de Haan

Zulke galgebrokken toch..!, druk 1, 78 blz.
prijs f 1.35; gebonden; jongensboek, leeftijd 11-13 jaar. Strekking: Geuzenverhaal uit den tijd van Alva, waarin Jan Arentsz, de bekende hagepreeker, de hoofdrol speelt. God is machtig om te verlossen, wie op Hem betrouwt.
Conclusie: Op sobere, boeiende wijze verhaalt de schrijver, een rasverteller, van de godsvrucht der vervolgden uit de 16e eeuw. Jammer dat dit prachtverhaal op zoo schriele, armoedige wijze wordt uitgegeven. Enkele drukfouten zijn hinderlijk.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1946

Open Boekbeoordeling.
J. de Haan

Zulke galgebrokken toch..!, druk 2, 81 blz.
prijs gecartonneeerd f 1,50; jongensboek, leeftijd 12-13 jaar.
Inhoud: 't Is een geschiedkundig verhaal uit de Watergeuzen-tijd. De vader van Jan Semeyns dient onder Barthold Entes bij de Watergeuzen. Jan komt door de verraderlijke praktijken van de fanatieke Lysbeth met z'n moeder in grote moeilijkheden. Een "ketterse" bijeenkomst onder leiding van Jan Arends wordt overvallen en de weinige toehoorders gevangen genomen. Gelukkig daagt er uitkomst! Strekking: Het reformatorisch geloof, waarvoor goed en bloed veil is bij 't voorgeslacht, wordt beschreven in zijn kracht tot heil van 't volk, De vroomheid van 't heldhaftig voorgeslacht komt er zonder enige overdreving goed in uit! Heer en Heere komen beide er in voor.
Conclusie: 't Kan van harte warm worden aanbevolen. De trant van vertellen is in hoge mate boeiend. In verband met een gemaakte opmerking betreffende dit soort boekjes zij er op gewezen, dat de bevrijding van de gevangenen niet gepaard gaat met onnodig bloedvergieten.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.