Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronWilha. Riem Vis

Nellie, de kleine wildzang, druk 2, 16 blz.
.G. K. O. 3 z. p. 10 cent. "Nellie" is een oude bekende, die reeds voor bijna 30 jaar door "Jachin" werd beoordeeld. 't Is de geschiedenis van een kleine kasteelbewoonster, die God niet kent en die door haar onbesuisdheid telkens zich in gevaar brengt. Een ernstig ongeluk, waardoor ze blind wordt, wordt haar tot eeuwigen zegen. Het kleine boekje is wat ouderwetsch gestyleerd. Maar er spreekt een warme Godsvrucht uit, echte levensernst. Het godsdienstig element is sterk, zonder overdreven te zijn. Ook komt het leven van de dankbaarheid tot zijn recht. De plaatjes zijn niet zeer fijn. We bevelen dit boekje gaarne aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1925

Wilha. Riem Vis

Nellie, de kleine wildzang, druk 3, 16 blz.
"Nellie" is een oude bekende, die reeds voor bijna 30 jaar door "Jachin" werd beoordeeld. 't Is de geschiedenis van een kleine kasteelbewoonster, die God niet kent en die door haar onbesuisdheid telkens zich in gevaar brengt. Een ernstig ongeluk, waardoor ze blind wordt, wordt haar tot eeuwigen zegen. Het kleine boekje is wat ouderwetsch gestyleerd. Maar er spreekt een warme Godsvrucht uit, echte levensernst. Het godsdienstig element is sterk, zonder overdreven te zijn. Ook komt het leven van de dankbaarheid tot zijn recht. De plaatjes zijn niet fijn. We bevelen dit boekje gaarne aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1929

Wilha. Riem Vis

Nellie, de kleine wildzang, druk 4, 24 blz.
"Nellie" is een oude bekende, die reeds voor bijna 35 jaar door "Jachin" werd beoordeeld. 't Is de geschiedenis van een kleine kasteelbewoonster, die God niet kent en die door haar onbesuisdheid telkens zich in gevaar brengt. Een ernstig ongeluk, waardoor ze blind wordt, wordt haar tot eeuwigen zegen. Het kleine boekje is wat ouderwetsch gestyleerd. Maar er spreekt een warme Godsvrucht uit, echte levensernst. Het godsdienstig element is sterk, zonder overdreven te zijn. Ook komt het leven van de dankbaarheid tot zijn recht. De plaatjes zijn niet fijn. We bevelen dit boekje nog gaarne aan, ofschoon zonder twijfel de nieuwere boekjes ook om hun meer modernen stijl en illustratie de voorkeur verdienen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1933

Wilha. Riem Vis

Nellie, de kleine wildzang, druk 4, 24 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 8-9 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Nellie, een dartel, onstuimig kind, dat aan de zorgen van een kinderjuffrouw wordt overgelaten, daar haar moeder veel last van hoofdpijn heeft, loopt naar buiten met een schaar in de hand om een kerstboompje af te snijden voor haar poppen. Zij glijdt uit en valt met haar gezicht in de scherpe punten van de schaar. Zij wordt blind. Een juffrouw uit een blindengesticht zorgt nu voor Nellie. Juffrouw Van Rhijn vertelt haar van den Heere Jezus. Nellie smeekt den Heere om vergeving en zij leert Hem danken voor haar blindheid. Het ongeluk is Nellie tot zegen geworden. Een slappe opvoeding is tot schade voor het kind. Nellie's eigenzinnigheid wordt zwaar gestraft. Algemeene op- of aanmerkingen: Het woordje "Heer" zagen we liever vervangen door "Heere". Wij zijn besliste tegenstanders van Kerstboomen.
Conclusie: Aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1933

Open Boekbeoordeling.
Wilha. Riem Vis

Nellie, de kleine wildzang, druk 4, 24 blz.
Nellie woonde bij haar grootouders sedert den dood van haar vader. Van God en zijn dienst werd zij geheel onkundig gelaten. Altijd toegegeven, groeide zij tot een kleine wildzang op. Bijna was zij in den vijver verdronken, en later verloor zij bij een ongeluk het gezicht. Dit ongeluk werd haar tot zegen. Haar onderwijzeres maakte haar met den Heiland bekend, door wien zij den weg tot den Vader vond. Ietwat ouderwetsch. Dit boekje is met nog eenige volgende op nieuwe wijze uitgevoerd. De bladzijden zijn meer breed dan hoog, zooals oudere platenboekjes en daardoor worden de bladzijden in twee kolommen verdeeld. Over smaak valt moeilijk te twisten. Alle verandering lijkt ons echter nog geen verbetering. Voor 8 tot 10 jaar. Matig aanbevolen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1933