Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJoop Naerebout

Margootje en de poedel Peter, druk 1, 48 blz.
prijs in slappe omslag f 0,75; meisjesboek.
Inhoud: Margootje is maar een heel klein meisje. Zij heeft een klein speelgoedhondje. Deze gaat 's avonds mee naar bed. Wanneer zij ziek is, zoekt zij iets met haar kleine handjes. Haar vader begrijpt het en legt het poedeltje bij haar. Nu is het goed. Haar moeder vertelt van drie ongehoorzame muizekindertjes. Naderhand is Margootje eveneens ongehoorzaam. Dan komt het weer goed als zij huilend aan moeder alles vertelt. Strekking: De Here Jezus wil de zonden vergeven ook aan kinderen, wanneer zij berouw hebben.
Conclusie: Een goed en opvoedend kleuterboekje voor 4-5 jaar. Het is echt kinderlijk verteld.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.