Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJan A. Niemeijer

Mario de schoorsteenveger, druk 2, 44 blz.
geb. kleur geil., leeftijd 5-7 jr. Prijs f 5,-.
Inhoud: Als de schoorsteenveger Mario langs de regenpijp op het dak geklommen is, maakt hij allerlei avonturen mee. Zo moet hij om te kunnen ragen een nest met kraaien uit een schoorsteen halen. Dan ontmoet hij de heks Dirkje, die hem in een schoorsteen duwt. Als hij er weer uit is, geeft hij het nest kraaien nog een veilig plekje. Dan gaat hij weer naar beneden.
Conclusie: De belevenissen van Mario laten zich vlot lezen. Ook de vele tekeningen in kleur zullen bij de kinderen in de smaak vallen. Jammer genoeg is daarmee voor mij al het positieve wel gezegd, zeker als we denken aan uitdeling bij het kerstfeest. Ruim een derde gedeelte van het boekje is gewijd aan Mario's ontmoeting met de heks Dirkje, al vermijdt de schrijver dan het woord 'heks'. Ik heb met dit gedeelte nogal wat moeite. Ik wil niet zo ver gaan dat onze kinderen nooit of te nimmer een sprookje mogen lezen of andere verhalen waarin kabouters, feeën, elfen en heksen een rol spelen. Maar terwijl velen deze verhalen als lectuur beschouwen die er nu eenmaal bijhoort en zelfs bij uitstek geschikt is voor het jonge kind met zijn fantasiewereld, meen ik toch dat hier voorzichtigheid geboden is.*) Om bij de heks uit het hier besproken verhaal te blijven - vrouwen die op een bezem door de lucht vliegen zijn er niet, maar vrouwen die samen een heksengemeenschap vormen, zijn er wél, ook Mi. Ze houden zich bezig met allerlei occulte zaken, met dingen waar een christen zich ver van hoort te houden, omdat ze behoren tot het terrein van de boze. Is het zinvol en nodig voor kinderen uit christelijke gezinnen dat een christelijke uitgeverij - dát wil 'De Vuurbaak' toch zijn - op de 'heksentoer' gaat? Wat was de bedoeling van de schrijver met dit boekje? Was het als een sprookje of fantasieverhaal bedoeld? De schoorsteenveger Mario uit het verhaal is namelijk ook niet helemaal levensecht. De schrijver had er mijns inziens beter aan gedaan het leuke gegeven van het nest jonge kraaien uit te bouwen tot thema van het boek. Afgezien hiervan is het boekje niet geschikt voor uitdeling op het kerstfeest. Van het Kind van Bethlehem is geen spoor te ontdekken.
Eindoordeel: Niet aanbevolen. *) Wie hierover meer wil weten leze het artikel "De Bijbelvertelling en het sprookje" van G.D. Pas in "De Reformatorische School" 9e jaargang, nr. 4, blz. 28 (156) vv. d.P.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1981

Open Boekbeoordeling.