Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronIda Keller

Moeders wiegelied, druk 1, 160 blz.
De arbeider Hans Bacconi heeft wegens oneerlijkheid ontslag gekregen. Maar hij zint op wraak. Met behulp van kermisreizigers weet hij her zoontje van graaf Fernando Vallerio - zijn vroegeren meester - te ontvoeren. Een leven van ellende en armoede doorleeft dit rijke knaapje, ofschoon hij in die armoede den Heiland leert kennen. De predikant, Johannes Gregorius van Monta Bello, iets hoorende van de herinneringen, den knaap uit jongen leeftijd bijgebleven, neemt hem mede op reis, om, zoo mogelijk, 's knapen ouders op te sporen. Na veel onderzoek en reizen komt de knaap eindelijk in 't ouderlijke huis terug. Na de lezing van dit boek deden wij de vraag, die kinderen altijd doen : is 't waar? Als ik daarop, waar het zulk een verhaal geldt, niet volmondig ja kan zeggen, dan geef ik het mijn kinderen niet in handen. Er is in dit boek zooveel toevallig saâmtreffen der dingen, dat wij, al lezende, de juistheid gingen betwijfelen. Fartasie moet ons toch nooit verleiden om nu eens een "mooi" kinderboek te schrijven. Alsof de voelhorens der kinderen niet fijn zijn. Hoe griezelig is dat 3e, 4e en 5e hoofdstuk. En dan de onmogelijkheden in dit boek! De ontvoerder van het kind stort dood neer van de berghelling, maar het kind vindt men levend bij hem. Fernando speelt jaren later het wiegelied zijner moeder en de, door de ontvoering indertijd suf en wezenloos geworden kindermeid Madeleine, hoort dit lied niet of haar geest wordt weer helder. En dan die predikant, die zich, zijn gemeente verlatend, zoo geheel in dienst van dat ééne jongske stelt. Nog eens, is een en ander wáár gebeurd, dan is het een mooi boek, maar in 't tegenovergestelde geval zóó schadelijk - ook met waardeering voor de goede bladzijden, die er in staan - dat wij het niet gaarne zouden zien herdrukt. Het hoek is bestemd voor de hoogste klassen der Zondagsscholen. De prijs is f 0.60. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1906