Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronGeo

Niet beschaamd, druk 1, 32 blz.
Leeftijd 8 jaar. We maken in dit boekje kennis met het gezin van Juffrouw Leenderts, een weduwe, die met naaiwerk voor zich en haar drie kinderen in al haar behoeften moet voorzien. Zij is een geloovige vrouw, die in haar nooden den Heere vraagt. Haar oudste zoontje Jan krijgt op straat een ongeluk door een auto-aanrijding. Dit geeft veel moeilijkheden voor de weduwe, maar de Heere beschaamt haar vertrouwen niet. Wonderlijke uitredding komt er. Onze 8-jarige kinderen zullen het boekje met genoegen lezen. Van harte aanbevolen! Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1932

Open Boekbeoordeling.
Geo

Niet beschaamd, druk 1, 32 blz.
G. K. 0. 2 z. p. 18 cent. Juffrouw Leendertz moet met naaien voor zich en haar kinderen het brood verdienen. 't Is er soms heel arm. Als ze ergens naaiwerk thuisbrengt, is Mevrouw niet thuis en moet ze dus op haar geld wachten. De volgende dag is een Zondag. Uit de kerk komende, wordt haar jongetje door een auto aangereden. Met een lichte hersenschudding en een hoofdwond wordt hij naar het Ziekenhuis gebracht. Daar is een zuster, die met Jan bidt. Dominee zal eens onderzoeken of de chauffeur misschien schuld heeft en de kosten moet vergoeden. Als Jan genezen uit het Ziekenhuis ontslagen wordt, neemt de eigenaar van den auto de ziekenhuiskosten voor zijn rekening en geeft nog f 25.- bovendien. Er is in dit boekje niets, dat een bepaalde reden zou zijn, om het af te keuren. Op de strekking valt niet veel af te dingen. Maar "het gelukkige ongeluk" is zoo afgezaagd, dat het irriteert. "De arme weduwe - een gelukkig ongeluk - de rijke heer - het bevredigend slot" - inderdaad het begint te vervelen. Daar komt bij, dat de punctuatie vaak onjuist en de heele correctie slecht is. De omslagteekening is zeer fleurig. Het spijt ons, maar zonder dit boekje af te keuren willen we toch gaan constateeren, dat er zeer vele zijn, die veel beter zijn.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1932