Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronNel Verschoor-van der Vlis

Nienke van den koster, druk 1, 143 blz.
G.K.C.O. 13 t.d.t. Als wij tegen dit goed geschreven boekje een bezwaar hebben, is het, dat 't zoo weinig fleurig is. 't Verhaal van Nienke, die wegens haar zieken rug niet als andere kinderen voortkan en daar veel verdriet van heeft, is somber. Maar die Nienke is een zacht en vroom kind, dat haar leed leert aanvaarden en dankbaar is voor wat ze ontvangt aan liefde van haar ouders, broertje en zusje. Ze kan mooi zingen en mag bij de Kerstviering , voor een zieke juffrouw invallen. Het "Gij zult ons niet verstooten" treft velen. Dit is, ook omdat ze, stervend, het nog eens voor zich heeft laten zingen, het ontroerende motief van het boekje. Nienkes leven en lijden komen ten goede aan het godsdienstlooze gezin, waar Nienke en haar ouders wegens een overstrooming toevlucht moesten zoeken. Schuld voor God, ook in het kinderleven, vergeving en genade, worden heel duidelijk geteekend en het „door lijden geheiligd" krijgt in het, toch heel eenvoudige verhaal, zijn diepen zin. Het fijne van dit boekje zal wellicht beter door ouderen dan door kinderen worden verstaan. De vorm is heel goed. Ook de illustratie. We bevelen het aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940

Nel Verschoor-van der Vlis

Nienke van den koster, druk 2, 110 blz.
G.K.C.B. 13 t.d.t. Als wij tegen dit goed geschreven boekje een bezwaar hebben, is het, dat 't zoo weinig fleurig is. 't Verhaal van Nienke, die wegens haar zieken rug niet als andere kinderen voortkan en daar veel verdriet van heeft, is somber. Maar die Nienke is een zacht en vroom kind, dat haar leed leert aanvaarden en dankbaar is voor wat ze ontvangt aan liefde van haar ouders, broertje en zusje. Ze kan mooi zingen en mag bij de Kerstviering voor een zieke juffrouw invallen. Het „Gij zult ons niet verstooten" treft velen. Dit is, ook omdat ze, stervend, het nog eens voor zich heeft laten zingen, het ontroerende motief van het boekje. Nienkes leven en lijden komen ten goede aan het godsdienstlooze gezin, waar Nienke en haar ouders wegens een overstrooming toevlucht moesten zoeken. Schuld voor God, ook in het kinderleven, vergeving en genade, worden heel duidelijk geteekend en het „door lijden geheiligd" krijgt in het heel eenvoudige verhaal, zijn diepen zin. Het fijne van dit boekje zal wellicht beter door ouderen dan door kinderen worden verstaan. De vorm is heel goed. Ook de illustratie. We bevelen het aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941

Nel Verschoor-van der Vlis

Nienke van de koster, druk 3, 77 blz.
Prijs f 0,85; gebonden; geïllustreerd; jongens- en meisjesboek. Strekking: Nienke Feenstra, het mismaakte meisje van de koster, heeft een zwaar kruis. Ze kan niet draven zoals Jeltje en Sjoerd. De dominé spreekt af, dat ze met Kerstfeest zingen mag. Wat doet ze dat mooi. Door watersnood moeten ze vluchten. Nienke wordt ziek, maar gaat naar Jezus.
Conclusie: Jammer, dat in dit tere boekje van zonde en schuld zo weinig, gesproken wordt. De rijkdom der genade komt hierdoor niet zo sterk uit.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1948

Open Boekbeoordeling.