Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronWilha. Riem Vis

Niet naar het feest, druk 1, 43 blz.
Mientje, het dochtertje van mijnheer Kruiswijk, zal voor 't eerst naar de Kerstfeestviering op de Zondagsschool. Eenige dagen van te voren krijgt ze bloedvergiftiging door een wondje aan het been. 't Loopt goed af, maar ze moet een tijdlang te bed blijven en kan niet naar 't feest. Als vergoeding wordt tehuis een klein feestje bereid, waarvoor ze eenige kinderen mag vragen, o.a. twee arme meisjes uit de buurt. Dit feest is oorzaak, dat een der kinderen en door haar ook de moeder van dit meisje "den Heer lief krijgen". Over het algemeen is de stijl eenvoudig en correct. Sommige uitdrukkingen gaan boven het kinderlijk bevatten uit. De Schrijfster besluit haar boekje met: "Wij hopen, dat onze jeugdige lezers aan de gevolgen van Mientjes teleurstellingen mogen denken, wanneer ook hun de een of andere beproeving mocht worden toegezonden." Die teleurstelling werd rijkelijk vergoed. Als de kinderen uit het verhaal moeten leeren, dat op teleurstelling altijd vergoeding volgt, slaat de Auteur den bal mis. Maar dat zal ze wel niet bedoelen. Wij zouden liever gezegd hebben: de kinderen kunnen uit dit boekje leeren, dat we onze omgeving ten eeuwigen zegen moeten trachten te zijn; al gebeurt dit in het boekje op een methodistische wijze en geheel in de lijn der algemeene verzoening. Steeds wordt "Heer" inplaats van "Heere" gebruikt. De hatelijkheden op predikanten (bladz. 30) hadden moeten achterwege blijven, temeer, waar in dit soort boekjes toch al zoo weinig van de Kerk en de Dienaren des Woords wordt gesproken. Bovendien, kinderen die nooit van het Evangelie der zaligheid gehoord hebben, begrijpen hier als in een handomdraai, dat de Heiland ook voor hen geboren is. Dit boekje is voor onze Zondagsscholen niet geschikt.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1917

Open Jachin-boekbeoordelingen.