Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronNel Veerman

Mario van Koosje, druk 1, 117 blz.
prijs f 2,- gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Het gezin Kortenhoef wordt gered uit de watersnood. De pony van Koosje, Mario genaamd, brengt er wonder boven wonder ook het leven van af. Koosje verkoopt later de pony aan een tehuis voor invalide kinderen, waar 60 kinderen er van mogen genieten, tot blijdschap van Koosje. Strekking: In de grootste gevaren bewaart en beschermt de almachtige God. Hij hoort het gebed. Voor Koosje is het een bizondere dag de vreugde te mogen zien van de invalide kinderen, wanneer ze zelf haar pony brengt.
Conclusie: Goed geschreven boek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1964

Open Boekbeoordeling.
Nel Veerman

Mario van Koosje, druk 2, 117 blz.
prijs gebonden f 2,-; meisjesboek.
Inhoud: 't Verhaal speelt tijdens de overstromingsramp van 1953. Na eerst enkele dagen op de zolder van hun huis en daarna op de zolder van een boerderij te hebben doorgebracht, wordt de familie Kortenhoef naar Rotterdam geƫvacueerd. Koosje mist haar pony erg, maar gelukkig blijkt die toch gered te zijn. Zelf kunnen ze hem niet meer houden. Hij wordt verkocht aan een revalidatiecentrum, waar Koosjes vriendin verpleegd wordt. Ze mag hem zelf komen brengen. Strekking: De liefde voor het dier speelt een grote rol in dit verhaal. Ook de saamhorigheid en onderlinge verbondenheid van mensen die in grote nood verkeren en God danken voor hun redding.
Conclusie: De stormramp is voor kinderen psychologisch en pedagogisch verantwoord in het raam van dit goed verhaal beschreven. Een goed verhaal, levendig verteld.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.
Nel Veerman

Mario van Koosje, druk 3, 117 blz.
prijs gebonden f 2,65; geillustreerd; jongens- en meisjesboek, leeftijd 11 jaar en ouder.
Inhoud: Mario is de naam van de pony van Koosje Kortenhoef. Koosje en Mario helpen vader Kortenhof op een dorp op een van de weilanden in het Z.W. van Nederland. De watersnood van 1953 brengt grote veranderingen. Op wonderlijke wijze vindt Koosje haar pony na de ramp weer terug. Gebruik 1 maal Heer op blz. 89.
Conclusie: Een mooi en christelijke verhaal rondom de februari-ramp van 1953. De schrijfster vertelt goed en typeert raak. Ook opvoedkundig een geslaagd verhaal. Temeer is te betreuren, dat men een keer de Naam, in de rijkdom van ons taaleigen niet juist weergeeft.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1969

Open Boekbeoordeling.
Nel Veerman

Mario van Koosje, druk 4, 117 blz.
prijs gebonden f 2,85; meisjesboek, leeftijd 10-13 jaar.
Inhoud: Mario is de pony van Koosje. Het dier raakt zoek in de overstromingsnacht van februari 1953. Koosje vindt dat erg verdrietig, doch veel belangrijker is dat ze allen gespaard blijven. Wel maken ze veel mee, doch ze worden veilig naar Rotterdam geevacueerd. Daar beleven ze ook veel. Mario wordt teruggevonden, maar Koosje moet toch afstand doen van het hier wegens ziekte van vader.
Conclusie: Dit boek is goed van taal en stijl. De rampnacht wordt sober beschreven. Wel komt uit, dat deze mensen in hun nood hulp en steun zoeken bij God. De inhoud is beslist christelijk. Hoewel 't haar moeilijk valt, wil Koosje haar paardje wel afstaan aan een kindertehuis voor ongelukkige kinderen. Die kunnen er nog veel plezier aan beleven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1971

Open Boekbeoordeling.
Nel Veerman

Mario van Koosje, druk 5, 118 blz.
prijs gebonden f 3,90; leeftijd 10-12 jaar, meisjesboek.
Inhoud: Koosje, een meisje van 13 jaar oud, woont op de eilanden. Haar vader is melkboer, hij is niet sterk. Koosje gaat van school en gaat haar vader helpen. Mario is de pony die de melkwagen trekt. Dan komt de waterramp van februari 1953 en treft ook hun gezin. Ze worden gelukkig gered en naar Rotterdam gebracht, bij familie. Vader moet echter naar het ziekenhuis. Wat er met Mario gebeurd is, is eerst onbekend, maar later blijkt hij drijvend op een mesthoop te zijn aangespoeld. Als vader uit het ziekenhuis mag, moet hij echter de melkzaak verkopen. Dus Mario, de pony, is ook overbodig. Die verkoopt Koosje dan aan "Duinoord", een herstellingsoord voor poliopatiƫntjes.
Conclusie: Een mooi boek. Leuk geschreven. Het christelijke element ontbreekt niet. Enkele negatieve dingen: gebruik van het woord "Heer" en wat is padvinderen voor een spel? Toch niet kaarten? (blz. 20).
Eindoordeel: overigens warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1973

Open Boekbeoordeling.