Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAnne de Vries

Met z'n vieren, druk 1, 39 blz.
jongens- en (of) meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jan is de eerste jongen, die ons voorgesteld wordt. Hij vergeet dikwijls boodschappen voor zijn moeder te doen, maar hij krijgt een goede les om 't af te leeren. Dan ontmoeten we Wim en Henk, twee broertjes. Onder hun spelen werpen ze een bal door een ruit, doen alsof ze niets weten, maar kunnen niet gaan slapen, voordat ze het beleden hebben. Nu worden we op straat verplaatst, waar Jan, Jaap en Joop met een karretje paardje spelen. Het karretje wordt achter den molenwagen gebonden. 't Wordt een gevaarlijke rit, die hen veel leert. Het vierde stukje brengt ons de geschiedenis van Kareltje, die voor zijn zieke moeder, toen ze iets kouds wilde, geld uit zijn spaarpot besteed om een ijsco te koopen. Algemeene op- of aanmerkingen: Deze vier stukjes zijn geschreven, zooals Anne de Vries dat kan. Echt kinderlijk. Gevaarlijk zijn de uitdrukkingen: "O Lieve Heer, help ons of "lk heb den Lieven Heer bedankt". De bedoeling van den schrijver kan toch niet zijn, vrome kinderen te kweeken? Het woord Heer wordt in plaats van Heere op een paar plaatsen gebruikt.
Conclusie: Aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Met z'n vieren, druk 2, 38 blz.
prijs f 0,50; in slappe omslag; jongensboek, leeftijd ± 8 jaar.
Inhoud: Vier verhalen uit het kinderleven, waarin respectievelijk verteld wordt van: 1. een jongen, die zijn moeder maar laat praten en zijn eigen gang gaat; 2. twee jongetjes, die het breken van een ruit voor vader en moeder verzwijgen willen; 3. drie jongetjes, die roekeloos met hun karretje zich laten meetrekken achter een molenaarswagen; 4. een jongetje, die zijn zieke moeder, die koorts heeft, wil verblijden met een ijsje, dat onderweg echter zo goed als geheel wegsmelt.
Conclusie: Vier juweeltjes van vertelkunst, weinig godsdienstige strekking, niet zo geschikt om uit te delen op het Kerstfeest van de Z.S.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Met z'n vieren, druk 3, 38 blz.
In het boekje Met z'n vieren bracht Anne de Vries vier lieve, kleine verhaaltjes bijeen over brave en stoute kinderen. Hij vertelt vlot in een taal die de kinderen zeker zal aanspreken en toch met een te waarderen moraliserende strekking. In alle verhaaltjes staat Jezus in het middelpunt van de aandacht. De protestantse woordkeuze maakt ze niet minder geschikt voor de katholieke jeugd. De nu wat ouderwets aandoende tekeningen bleven in deze 3e druk gehandhaafd. (f 0,55)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1957-58

Open IDIL-Gids.

Anne de Vries

Met z'n vieren, druk 4, 39 blz.
prijs f 0,50 in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Dit boekje bevat vier los van elkaar staande verhaaltjes.
Conclusie: Anne de Vries kan heel boeiend vertellen. Dit is ook in dit boekje het geval. Het zijn echt verhaaltjes om voor te lezen aan onze kleintjes. Godsdienstig geven ze niet veel. Voor de kleinsten zijn ze wel bruikbaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1962

Open Boekbeoordeling.