Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronD. Menkens-van der Spiegel

Miep's hartewens, druk 1, 185 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 14-16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: De hartewensch van Miep Bouterse is om onderwijzeres te worden. Dit wordt echter niet vervuld. Miep heeft een grooten strijd in haar ziel te strijden, wanneer vader haar meedeelt, dat ze door moeders zwakke gezondheid geen onderwijzeres worden kan, daar ze in de huishouding helpen moet. Die strijd wordt nog verzwaard door het feit, dat Miep goed kan leeren en haar nichtje, dat bij hen in huis is niet, terwijl dat nichtje, omdat ze rijk is, moet studeeren. Dat kost Miep kracht om zich te onderwerpen aan den weg en den wil Gods. Toch leert ze dat, omdat de Heere haar kracht geeft. Algemeene op- of aanmerkingen: Een mooi meisjesboek. De strijd in Mieps ziel is door de schrijfster goed geteekend. Jammer is het gebruik van Heer. Het boek is echter alleen geschikt voor de alleroudste meisjes van de Z.S. van ongeveer 14 jaar. Mooie uitvoering.
Conclusie: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.