Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJac. Overeem

Willy en het hertejong, druk 1, 115 blz.
Prijs voor Z.S. f 1,50; gebonden; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 12-14 jaar.
Inhoud: Willy, het dochtertje van boer Poot, krijgt een jong hertje, waarvan de moeder omgekomen is. Het jonge dier, waar ze zich sterk aan gaat hechten, groeit onder haar trouwe zorg voorspoedig op, maar op tweede Kerstdag raakt ze het kwijt, als het z'n wilde natuur terugkrijgt door de ontmoeting van een groot hert, en er dan vandoor gaat. Dat is een schaduw op haar Kerstfeest. Maar het Licht der lichten beschijnt ook deze schaduw. Strekking: De godsdienstige strekking van dit verhaal is goed, maar de compositie is gebrekkig, terwijl de stijl niet vlot is. De woordenkeus is niet altijd gelukkig.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
Jac. Overeem

Willy en het hertejong, druk 3, 102 blz.
leeftijd vanaf 10 jaar, gebonden, geïllustreerd met negen zwart-wit tekeningen, geschikt voor jongens en meisjes. Prijs f 11,25.
Inhoud: De tweeling van boer Poot, Kees en Herman is ongeveer 13 of 14 jaar, zien hoe een hert zich dood loopt tegen een houtwal. Het jong van het dier nemen ze mee voor hun zusje Willy, die een paar jaar jonger is. Het wordt haar trouwe vriend. De kinderen zijn dicht bij de Bijbel opgevoed. Kees raakt meer en meer betrokken bij vragen over de Bijbel en over Gods leiding in het leven. Willy praat met een kunstschilder, die hun boerderij en de omgeving schildert over het scheppingsverhaal. Herman begint zich innerlijk te verzetten tegen de opvoeding van zijn ouders. Als het hertje van Willy met een ander hert mee het bos in gevlucht is, is zij erg verdrietig, maar de boodschap van het Kerstfeest straalt over haar verdriet heen.
Conclusie: Op zichzelf een goed verteld verhaal. Er staan nogal wat gesprekken in van godsdienstige aard. Mijn bezwaar hiertegen is niet de gesprekken zelf, maar de moeilijkheidsgraad ervan. Overeem laat de kinderen dingen zeggen, die een geestelijke rijpheid veronderstellen, die naar mijn mening niet bij hun leeftijd past. Ook de dialoog tussen Kees en Willy over wat een boek "mooi" doet zijn (p. 47-50) past wel bij Overeems visie, maar niet bij kinderen van 12-14 jaar. Dat geldt ook voor het gesprek over een zondags-schoolvertelling (p. 48-52). Ik ben het dan ook niet eens met de leeftijdsgrens van de uitgever: 8 jaar, mede omdat de hoofdpersonen 11 tot 13, 14 jaar zijn. Ik aarzel voor de zondagsschoolleeftijd tussen:
Eindoordeel: Aanbevolen / matig aanbevolen. Gouda C. de Pater en Pleunine de Pater
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1994

Open Boekbeoordeling.