Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAnne de Vries

Mientje, ons moedertje, druk 1, 32 blz.
G.K.O. 8 t.d.t. Mientje, de oudste der kinderen, mag met vader, moeder en 't verdere gezin naar 't korenland om te helpen en daarna bramen te plukken. Ze mag echter ook mee dien dag met Bep van den dominee op een prettigen fietstocht. De liefde voor haar ouders en jongste zusje overwint. Bij 't bramen zoeken hebben ze allerlei avonturen met een lastigen bok; ze worden overvallen door een geweldige onweersbui, maar Mientje, door Bep 's morgens scheldend "Moedertje" genoemd, blijkt nu een echt moedertje, vertelt om haar angstige broertjes en zusjes te bemoedigen, de geschiedenis van den storm op de zee van Tiberias, en wordt door de dankbare ouders, die hun kinderen gezond weervinden, zeer geprezen. Morgen mogen ze, Bep ook! met vader uit naar grootmoeders pruimenboom. Dit is een ik-boekje. D.w.z. kleine Mientje vertelt aan één stuk door. Voor afwisseling kan zulks; hier is 't zelfs aardig, toch moet het uitzondering blijven. De laatste twee hoofdstukjes spreken duidelijk van den Heere Jezus. De omslag munt niet uit. Aanbevolen!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

Anne de Vries

Mientje, ons moedertje, druk 1, 32 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: In den oogsttijd gaat Mientje mee met vader en moeder naar het land en zal dan op haar broertje en zusje passen. 's Middags gaan ze met zijn drieën bramen plukken. Daar krijgen ze ruzie met een bok, die Mientje's broer in het water stoot. En wanneer zij dan zijn kleeren aan het drogen zijn, overvalt hen een hevig onweer. Maar Mientje is flink. Terwijl zij onder een korenhoop zitten te schuilen, vertelt ze het verhaal uit het Evangelie van den storm op zee, die door Jezus gestild werd. Vader en moeder zijn blij, als ze hun kinderen weer gevonden hebben. Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boekje laat zich vlot lezen. De schrijver weet er spanning in te brengen. De figuur van Mientje is goed geteekend. Hoe aardig, dat zij in dat noodweer die geschiedenis uit het Evangelie vertelt. Het woord Heer en Heere wordt door elkaar gebruikt.
Conclusie: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Mientje, ons moedertje, druk 3, 21 blz.
prijs 40 cent; in slappe omslag; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 8.-10 jaar; 3e druk.
Inhoud: Het oudste dochtertje van een boer, Mientje, is een echt moedertje. Zij gaat met vader, moeder, haar broertje en zusje naar het korenveld. Zij kan met het dochtertje van de dominé een dagje uit fietsen gaan, doch doet dit niet, omdat zij het als een plicht voelt op haar zusje te passen. De kinderen krijgen het te kwaad met een bok; zij worden overvallen door een onweder en tonen kinderlijk godsdienstig besef. Zij roepen de Heere aan om bescherming. Na het onweder vinden hun ouders hen terug bij een korenschoof. Blij gaan ze allen huiswaarts. Strekking: Jeugdig Godsvertrouwen wordt schoon getekend. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een aardig boekje voor onze kleintjes, dat hen boeien zal!
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1950

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Mientje, ons moedertje, druk 4, 32 blz.
prijs f 0,45; in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Mientje gaat niet met Bep van de dominé fietsen, maar met vader en moeder naar 't land om op broer en zus te passen, aren te lezen en bramen te plukken. Hans wordt door een bok in 't water gestoten. Tijdens 't drogen van z'n kleren kruipen ze in een schoof; dan breekt een hevig onweer los. De ouders hebben met angst gezocht. Mientje was een moedertje. Strekking: Karaktervormend, godsdienstig. Plichtsgevoel, ouders helpen moet boven eigen genoegen uitgaan. Gebed in nood en kinderlijk vertrouwen. Gebruik van Heer.
Conclusie: Leuk en vlot verteld.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1953

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Mientje, ons moedertje, druk 5, 32 blz.
prijs f 0,45; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Mientje gaat niet met Bop van de dominé fietsen, maar met vader en moeder naar het land om op broer en zus te passen. Ze lezen aren met elkaar, plukken bramen, maar dan wordt Hans door een bok naar de waterkant gedreven, waar hij in de sloot terecht komt. Bij het drogen van de kleren worden zij door een onweersbui overvallen. Wat een angst hadden vader en moeder, maar het bleek later, dat Mientje een echt moedertje was.
Conclusie: Een vlot geschreven verhaaltje voor de kleintjes, waarin spanning zit. Mientje stelt plicht boven genoegen en zorgt goed voor de anderen. Een kinderlijk vertrouwen op de Heere heeft zij.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1957

Open Boekbeoordeling.
Anne de Vries

Mientje, ons moedertje, druk 5, 32 blz.
Een 5e druk is reeds verschenen van Mientje ons moedertje, door Anne de Vries. Het valt niet altijd mee de oudste te zijn. Dat ervaart Mientje weer eens, als ze met haar vriendinnetje een fietstocht mag gaan maken, maar moeder haar toch niet goed missen kan. Mientje besluit op haar broertje en zusje te blijven passen. Eerst helpen ze vader en moeder op het korenveld, daarna gaan ze bramen zoeken. Als ze een eind zijn afgedwaald breekt er een onweer los. Mientje helpt de kleintjes over hun angst heen door ze van de Here Jezus te vertellen. Alles komt in orde en Mientje heeft getoond een goed moedertje te zijn. Een aardig kinderlijk verteld verhaaltje.(f 0,45)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1957-58

Open IDIL-Gids.