Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.L. Schoolland

Niet langer alleen, druk 1, 48 blz.
prijs f 0,75; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Henk krijgt een auto-ongeluk en komt in 't ziekenhuis te liggen naast Kees, een slachtoffer van de watersnood. Thuis is ook een evacué, Opa Beun, die alles is kwijtgeraakt, behalve zijn God. Kees moet 't ziekenhuis verlaten om plaats te maken voor anderen, maar waar moet hij heen? Hij komt bij Henk in huis en hoort van Opa Beun, hoe Grootje, bij wie Kees inwoonde, verdronken is. Kees mag altijd bij Henk blijven. Zo is Henk "niet langer alleen". Strekking: Henk leert niet alleen aan zichzelf te denken, maar ook aan een ander. Gebruik van Heer en Heere.
Conclusie: Een mooi boekje, ernstig van toon en inhoud, gevoelvol (doch niet tragisch) en boeiend beschreven, geschikt voor jongens van 8-10 jaar.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
J.L. Schoolland

Niet langer alleen, druk 1, 48 blz.
Er zijn twee boekjes van J.L. Schoolland, nl. Een vreemde middag en Niet langer alleen. In het eerste mag Hans op vacantie bij zijn grootouders in Amsterdam. In een onbewaakt ogenblik wordt hij aangetrokken door de buiten spelende kinderen: hij gaat de straat op, treft een vriendje dat hem zijn vacantie-centjes afhandig maakt. Ze raken in de stad verdwaald. Als ze tenslotte met de tram in bekende omgeving komen, verdwijnt het vriendje spoorloos en wordt Hans door zijn zoekende tante gevonden. - Het andere vertelt over Henk, die zich verveelt en zich erg alleen voelt zonder vriendjes op een vacantiedag. Gelukkig komt oom Wijnand hem halen voor een autotochtje. Op de terugweg krijgt Henk een ongeluk en belandt in het ziekenhuis. Daar komt hij in aanraking met Kees, een wees van de watersnood. Na een week mag Henk weer naar huis, en groot is de vreugde als door gebrek aan ruimte in het ziekenhuis ook Kees voorlopig - en misschien wel voor goed - bij hem mag blijven. Beide boekjes paedagogische lectuur van christelijke inslag.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1954-55

Open IDIL-Gids.

J.L. Schoolland

Niet langer alleen, druk 2, 46 blz.
prijs gecartonneerd f 0,80; jongensboek.
Inhoud: Henk is enige zoon. Zijn oom neemt hem mee in de auto, een ongeluk vindt plaats en Henk komt in 't ziekenhuis. Daar komt ook een jongetje, dat door de watersnood geen thuis meer heeft. Als er plaatsgebrek komt in 't ziekenhuis, wordt de jongen bij Henk thuisgebracht en zo krijgt Henk toch ook een broertje. Nu is hij niet langer alleen, zoals voorheen ('t geen hem hinderde). Dit maakt Henk blij, hij is bereid zijn egoïsme af te leren en alles nu te delen met het nieuwe broertje. Strekking: Een leven, waarin alles gedeeld wordt met anderen, is, meer waard dan een leven in overvloed alleen. Dit geeft geen bevrediging. Gebruik van Heer slechts een enkele keer in de voorlezing door de ziekenhuisverpleegster uit de jeugdbijbel.
Conclusie: Bezwaar: iedereen is vrijwel kind Gods. Dit bezwaar komt slechts zelden tot uiting. Toch juist een niet te verwaarlozen bezwaar.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.
J.L. Schoolland

Niet langer alleen, druk 3, 46 blz.
prijs f 0,90;. gebonden; jongensboek.
Inhoud: Henk, enigst zoontje, krijgt er een broertje bij, doordat z'n ouders een slachtoffertje van de "ramp" in het gezin opnemen. Strekking: Henk moet leren delen met z'n aangenomen broertje. Gebruik van Heer.
Conclusie: Gods zorgende voorzienigheid wordt door 't hele verhaal heen wel duidelijk en kinderlijk getekend.
Eindoordeel: warm aanbevolen,
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.
J.L. Schoolland

Niet langer alleen, druk 4, 46 blz.
prijs gebonden f 1,65; geïllustreerd; jongensboek, leeftijd 10-12 jaar.
Inhoud: Henk is enig kind. Komt door auto-ongeluk in het ziekenhuis. Daar komt ook een jongen (Kees) als slachtoffer van de stormvloedramp. Deze jongen heeft geen familie meer. Komt bij Henk in huis; vindt daar een oude dorpsgenoot. Keest blijft als aangenomen kind in huis en Henk wil alles met hem delen voortaan. Gebruik Heer (2x) en Here. Conclusie en paedagogisch goed. Goed verteld, spannend. Goede karakterbeschrijving.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1969

Open Boekbeoordeling.