Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronCora C.G.

Mijn gouden boek , druk 1, 32 blz.
Dit bundeltje »praatjes« kunnen we wel aanbevelen. De plaatjes zijn ook mooi. 't Boekje zal zeer zeker in den smaak van kinderen van 8 of 9 jaar vallen.Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1913
Cora C.G.

Mijn gouden boek , druk 1, 32 blz.
Geïll. omslag. 7 groote en 4 kleine plaatjes. Prijs 5 ct. Deze boekjes bevatten lieve, eenvoudige versjes : Moeder vertelt uit den Bijbel, maar ooksprookjes. Oom komt uit Amsterdam. Grootvader wordt opgepast door Henriette. Jongens spelen schooltje. Hein steelt druiven. Mijn lammetje. Koekjes bakken. De kleine droomer, enz. enz. Heel een kaleidoskoop uit het kinderleven. Alle tafereeltjes zijn voor de kleine kleuters. Echt kinderlijk en natuurlijk. Daarom is de vorm, zoowel als de gedachtengang, weinig samengesteld en eenvoudig. Er is natuur in; en de Heilige Schrift geeft er geestelijke kleur aan. Deze boekskens zijn in hooge mate aantrekkelijk voor de kleintjes. Wel is waar komt het stichtelijke element eerst in de tweede plaats in aanmerking, maar steeds is zorg gedragen, dat alleen werd gegeven wat liefelijk is en wèl luidt. Van harte aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1913

Cora C.G.

Kleine praatjes bij lieve plaatjes, druk 2, 16 blz.
Deze boekjes bevatten lieve, eenvoudige versjes: Moeder vertelt uit den Bijbel, maar ook sprookjes. Oom komt uit Amsterdam. Grootvader wordt opgepast door Henriette. Jongens spelen schooltje. Hein steelt druiven. Mijn lammetje. Koekjes bakken. De kleine droomer, enz. enz. Heel een kaleidoskoop uit het kinderleven. Alle tafereeltjes zijn voor de kleine kleuters. Echt kinderlijk en natuurlijk. Daarom is de vorm, zoowel als de gedachtengang, weinig samengesteld en eenvoudig. Er is natuur in; en de Heilige Schrift geeft er geestelijke kleur aan. Deze boekskens zijn in hooge mate aantrekkelijk voor de kleintjes. Wel is waar komt het stichtelijke element eerst in de tweede plaats in aanmerking, maar steeds is zorg gedragen, dat alleen werd gegeven wat liefelijk is en wèl luidt. Van harte aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1916

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Cora C.G.

Kleine praatjes bij lieve plaatjes, druk 3, 16 blz.
Geen rammelende zinlooze rijmpjes met mislukte plaatjes zooals de vele prentenboekjes vaak bevatten, maar alles frisch en eenvoudig. De kleintjes zullen er zeker blij mee zijn. Goed uitgevoerd met 10 zwarte plaatjes. Zeer aanbevolen voor kleinen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1921