Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronIda Keller

Niet ledig weergekeerd, druk 1, 157 blz.
Bijzonderheden: Oorspr. werk, leeftijd 11-14 jaar; omvang 155 bladz. Prijs gecart. f 0.65, geb. f 1.10.
Korte inhoud: Een verhaal, zooals er zooveel zijn. De geschiedenis van de familie van "Wilde Tom", die brand sticht in het huis van zijn vijand, den veldwachter. Zelf komt hij hierbij bijna om, doch wordt door zijn zoon, die tot op dat oogenblik zijn vader haatte, met levensgevaar gered. Hij wordt binnengebracht in de woning van een boer, waar hij eens inbrak. Dit alles als uitwerkend gevolg van een prediking van Ds Hellwig. Tot slot: eind goed, alles goed. Door dit gegeven heen, loopt de geschiedenis van de dochter en het nichtje van den dorpsdokter. Het nichtje wordt steeds meer een discipelin der dienende liefde en wordt op het eind van het verhaal Directrice van een ziekenhuis. De dochter Edith is "op en top kind der wereld geworden, en smaakt met volle teugen haar genoegens" (blz. 154).
Beoordeeling: De hier aangehaalde zin is niet zonder gevaar. De bittere ironie, die er in ligt, wordt door een kind niet geproefd. Voor 't overige zeggen we van dit niet erg boeiende boekje geen kwaad. Aanbevolen. J. Rademaker.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930