Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronTruus Bunt-van Vulpen

Niet doen, Felicia!, druk 1, 116 blz.
geb., leeftijd: 10-13 jaar, zw./w. aardige illustraties. Geschikt voor meisjes. Prijs f 12,75.
Inhoud: Dit boek bestaat uit deel 1 en 2. deel 1. Felicia zit in de 6e klas van de l.s. Op een keer vertelt de meester dat koningin Beatrix op bezoek komt. Iemand mag bloemen aanbieden. Het wordt Anneke, de vriendin van Felicia. Felicia is vreselijk jaloers. Ze merkt best dat de meisjes uit de klas haar hooghartig en niet aardig vinden. Toch wil ze diep in haar hart er ook zo graag bijhoren. Nog erger wordt de jaloersheid, als Anneke ook het mooiste opstel heeft, om aan de koningin voor te lezen. Toch heeft ze over het Bijbelverhaal van Jozef en zijn broers veel nagedacht en ook gezien hoe verkeerd jaloezie is. Maar het boze in haar hart is de baas. Op een keer koelt ze, in het speelkwartier, haar woede op een opgezette uil, die "haar steeds maar aankijkt". Ze stopt het vernielde beest in Annekes kastje. De klas begrijpt wie het beest vernield heeft en door een woedende groep meisjes wordt Felicia in het "geitenhuisje" opgesloten. 's Nachts vindt Anneke haar daar. Daarna worden de onderlinge verhoudingen beter. De klas waardeert het, als ze openlijk haar jaloezie opbiecht. Felicia mag Anneke's opstel voorlezen. deel 2. Anneke en Felicia gaan naar Dillenberg. Felicia heeft een prijsvraag gewonnen. Met 8 andere kinderen en een meester wordt de reis gemaakt. In Duitsland beleeft Felicia, door eigen schuld, een angstig avontuur, waarin vals geld een grote rol speelt. Met Elise, het meisje dat eerst zo kattig deed komt het toch weer goed. Het wordt haar vriendin en "zusje". Door alle verwikkelingen heen heeft Felicia toch veel geleerd.
Conclusie: Er gebeurt enorm veel in beide delen. De schrijfster heeft kennelijk veel fantasie en weet wel te boeien. Er gebeuren wel vaak onwaarschijnlijke dingen. Is er nu echt niet één meisje dat Felicia bevrijdt uit het "geitenhuisje"? En in Dillenburg loopt Felicia alleen weg, bedenkt niet hoe ze weer terug moet. En dat voor zo'n pienter meisje! Zo zouden nog meer dingen te noemen zijn. De karakters worden soms wel zwart/wit afgeschilderd. (Anneke is heel lief en onzelfzuchtig in tegenstelling tot de anderen). De strekking is goed. Felicia leert iets zien van haar boze hart. Toch had ik graag gezien, dat duidelijker beschreven was, dat ze niet alleen met haar medemensen maar vooral met de Heere God in het reine moet komen en Hem om vergeving vragen. Al met al kunnen we dit boek wel aanbevelen.
Eindoordeel: aanbevolen. C. J. Quist - v. Noort
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1986

Open Boekbeoordeling.