Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronE. Palma

Meester, druk 1, 40 blz.
Een jongensboek, dat de methode aanwijst, om driftige naturen tot meer kalmte te brengen. Kees Voorschoten behoort tot "de jongens van den Buitendijk", en is onder hen de voorman. Vlug van begrip, is hij in de zesde klas gekomen bij Meester van Wijk. Hij en zijn vrienden hebben zich voorgenomen den meester te plagen, doch deze weet door zijn flink optreden dit te voorkomen, en Kees wordt 's Meesters vriend. Door diens vriendelijkheid wordt de drift van den opvliegenden jongen beteugeld. Het verhaal is aardig geschreven, ofschoon de eerste helft natuurlijker is dan de tweede. Eenige taalfouten zijn bij een eventueelen herdruk te vermijden. Bladz. 5 regel 10 v.b. staat "hem"; lees : "haar"; op bladz. 10 is ribestak vr. gebruikt. Hoewel de strekking ("een zacht woord keert de grimmigheid af") zeker zonder bedenking is, voldoet dit boekje ons toch niet. Het gaat mank aan twee groote fouten. Het is meer een boekje voor onderwijzers, dan voor kinderen, al is het door den Schrijver zeker zoo niet bedoeld. 't Wil laten zien, hoe paedagogische tact noodig is, om ernstige karakterfouten tegen te gaan en de kinderen te helpen, die te overwinnen. Het Christelijk element is pover; van het plaatsbekleedend lijden van Christus wordt niet gerept; de Schrijver bepaalt zich tot een heenwijzing naar de "helpende genade". Van schuld, die verzoend wordt, hooren we niet. "Beter oppassen" drukt den geest van dit geschriftje vrij goed uit. Wij kunnen het dan ook niet aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1916

Open Jachin-boekbeoordelingen.