Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Norden

Nsia, de neef van den toovenaar , druk 1, 179 blz.
Bijzonderheden: Vertaald werk; naar 't Duitsch, vrij bewerkt door H. van Lennep; geschikt voor jongens en meisjes van 12 jaar en ouder, omvang 179 bladz., 4 platen; prijs f 1.90 ing., f 2.50 geb.
Korte inhoud: Nsia, reeds vóór z'n dertiende jaar wees geworden, wordt door zijn oom, den toovenaar Ekoki, meegenomen. Onderweg verdrinkt hij haast, maar wordt door een inlandschen goeroe gered, van wien hij 't eerst hoort over Jezus en den Bijbel. Als hij weigert des toovenaars handlanger te worden en de practijken van zijn oom aan 't licht brengt, moet hij vluchten. God leidt zijn weg naar een Zendingsschool. Op 't doopfeest vindt hij zijn broer terug, die door mannen van een anderen stam geroofd was. Al jong begint hij zelf te evangeliseeren. Het verhaal speelt in Kameroen, toen 't nog Duitsch gebied was.
Beoordeeling: Een prachtig zendingsverhaal voor ouders en kinderen, 't Is uitnemend vertaald, boeiend en leerzaam. De afgodendienst is goed geteekend. De illustraties zijn mooi. Moge de lezing van dit boek velen naar een "Zendingspost" doen verlangen. Aanbevolen. G. Dick.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930