Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronCoby Bos

Maud, Rik en Tim, druk 1, 40 blz.
geïllustreerd, gekartonneerd, voor jongens en meisjes van 6-8 jaar. Prijs f 7,95.
Korte inhoud: Een nieuw boekje voor de jongsten met heel eenvoudige verhaaltjes over gebeurtenissen, die voorkomen in het leven van kleine kinderen. Rik moet er aan wennen, dat Mauds neef Tim komt logeren. Rik raakt zijn pet kwijt, maar krijgt een nieuwe. Ze beleven van alles bij oom Dolf op en om de boerderij.
Conclusie: Een aardig leesboekje voor kinderen, die net hebben leren lezen. Hoofdletters ontbreken nog. En alle woorden zijn éénlettergrepig. Knap gedaan! Een godsdienstige strekking heeft het boekje niet. Om die reden zal men het voor uitdeling op de zondagsschool niet uitkiezen. Ede M. C. Romein-Vroegindewey
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1996

Open Boekbeoordeling.