Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. te Merwe

Niet gevangen, druk 1, 128 blz.
prijs gebonden f 2,65; jongensboek, leeftijd 10-12 jaar.
Inhoud: Het verhaal speelt in de tijd van de 80-jarige oorlog, de strijd om vrijheid, ook om vrijheid van godsdienst. We leven mee met de vele moeilijkheden, die de aanhangers van de "nieuwe leer" hadden te overwinnen. Ook de "plakkaten" van koning Philips konden de voortgang van de Hervorming niet te niet doen. De Hagepreken en de Beeldenstorm worden in dit verhaal ook niet gemist.
Conclusie: Een heel goed boekje voor onze jongens van 10-12 jaar. Geschiedkundig, maar ook godsdienstig en zo men wil ook Kerkgeschiedenis.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1968

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Niet gevangen, druk 2, 128 blz.
prijs gebonden f 3,20; jongensboek, leeftijd 11-14 jaar, al zullen ouderen er ook van genieten.
Inhoud: Mandenmaker Pieter de Gelder uit Ameide wordt hagepreker. Een trouwe aanhang, vooral uit Gorinchem, waakt voor zijn veiligheid. Menig gevaar ontkomt hij. Als de beeldenstorm losbreekt en Alva komt, moet hij uitwijken naar Duitsland met zijn vrienden.
Conclusie: Een boekje, dat de reformatie dicht bij onse brengt en de prijs ervan voor ons volk tekent. Het is goed, onze kinderen zo er bij te betrekken. Het moge hen leren, in alle kerkelijke en geestelijke worsteling, waarvan zij horen, de duurzaamheid van het goed der reformatie te waarderen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1971

Open Boekbeoordeling.