Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronD. Menkens-van der Spiegel

Nikkertje, druk 1, 198 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band). 1 z.p. 8 t.d.t. Nikkertje is de bijnaam van een bruin meisje, in Indië geboren (halfbloed), dat door haar ouders in Holland wordt achtergelaten bij een oom en tante in den Gelderschen Achterhoek. Met haar nichtje Bep bezoekt zij de H.B.S. In 't begin is de verhouding uitstekend; doch Bep gaat zich hechten aan een nuffig, verwaand kind, dat uit Amsterdam in de buurt is komen wonen en ook de H.B.S. bezoekt. Ebby, "het Nikkertje" wordt totaal verwaarloosd. Zij maakt een moeilijken tijd door, vergeet met haar zorgen en moeite tot God en haar pleegouders te gaan. Tenslotte wordt zij ook nog van diefstal op school verdacht. Dat doet de maat overloopen. Ze besluit, hoewel ze zich ziek gevoelt, naar Den Haag, naar een goede kennis te gaan. Op een eenzamen weg naar het naaste station blijft ze 's avonds in de sneeuw steken. Ze wordt door een ouden man gevonden en in diens huis liefderijk verpleegd. Hij gaat een dokter halen, Ebby komt weer thuis, zwaar, zwaar ziek. Ze doorstaat de crisis en biecht alles aan haar tante op. De diefstal wordt ook opgehelderd, haar onschuld komt uit. Bep en andere vriendinnetjes zijn diep beschaamd over haar gedrag. Alles komt weer in het reine. De uitvoering van dit kloeke, dikke boek is loffelijk; de correctie is echter zeer onvoldoende; we noteerden tal van taalfouten; daarbij is er te kort aan komma's. Als verhaal staat dit boekje hoog. Ook de lessen, die er uit getrokken kunnen worden, zijn vele. Kwaad verzwijgen brengt onvrede, en belemmert het oprechte bidden. Hoogmoed brengt vaak tot groote zonde. Ook wordt er op gewezen, dat vergiffenis alleen verkregen kan worden na oprecht berouw. We zouden echter gaarne meer diepgang gewenscht hebben, vooral ook, daar het boekje bestemd is voor de grootere meisjes. "Nikkertje" wordt door ons aanbevolen !

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

D. Menkens-van der Spiegel

Nikkertje, druk 1, 198 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Ebly, een Indisch kind, komt bij haar oom en tante op de pastorie, terwijl haar ouders weer naar Indië gaan. Ze gaat met haar nichtje Bep naar de H.B.S. Hier krijgt ze als bijnaam: Nikkertje. Ze ontvangt weinig vriendschap. En het ergste is, dat Bep veel met Mary omgaat, een trotsch, verwaand kind. Ebly houdt heel niet van Mary; en omgekeerd. Allerlei verdrietigheden zijn hiervan het gevolg. Ebly krijgt het moeilijk. En tot overmaat van ramp wordt zij verdacht van diefstal van een rijksdaalder uit de zak van een leerares. Zij wil wegvluchten. Vreeselijke uren brengt ze door in een gure sneeuwstorm. Maar ze wordt gevonden en weer thuisgebracht met een heel ernstige longontsteking. Gelukkig wordt ze weer beter. En alles komt terecht. Algemeene op- of aanmerkingen: Een prachtig verhaal met heel goede karakterbeschrijving. Er zit een goede strekking in. De kinderen worden geleerd, hoe moeilijk dit ook is, vergeving te vragen aan God in de eerste plaats, maar ook aan de menschen, die we iets verkeerds hebben aangedaan. Het is een spannend boek, dat de meisjes graag zullen lezen. Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
D. Menkens-van der Spiegel

Nikkertje, druk 2, 199 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Ebly, een Indisch kind, komt bij haar oom en tante op de pastorie, terwijl haar ouders weer naar Indië gaan. Ze gaat met haar nichtje Bep naar de H.B.S. Hier krijgt ze als bijnaam: Nikkertje. Ze ontvangt weinig vriendschap. En het ergste is, dat Bep veel met Mary omgaat, een trotsch, verwaand kind. Ebly houdt heel niet van Mary en omgekeerd. Allerlei verdrietigheden zijn hiervan het gevolg. Ebly krijgt het moeilijk, En tot overmaat van ramp wordt zij verdacht van diefstal van een rijksdaalder uit de zak van een leerares. Zij wil wegvluchten. Vreeselijke uren brengt ze door in een gure sneeuwstorm. Maar ze wordt gevonden en weer thuisgebracht met een heel ernstige longontsteking. Gelukkig wordt ze weer beter. Algemeene op- of aanmerkingen: Een prachtig verhaal met heel goede karakterbeschrijving. Er zit een goede strekking in. De kinderen worden geleerd, hoe moeilijk dit ook is, vergeving te vragen aan God in de eerste plaats, maar ook aan de menschen, die we iets verkeerds hebben aangedaan. Het is een spannend boek, dat de meisjes graag zullen lezen. Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
D. Menkens-van der Spiegel

Nikkertje, druk 2, 199 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band). 1 z.p. 8 t.d.t. Nikkertje is de bijnaam van een bruin meisje, in Indië geboren (halfbloed), dat door haar ouders in Holland wordt achtergelaten bij een oom en tante in den Gelderschen Achterhoek. Met haar nichtje Bep bezoekt zij de H.B.S. In 't begin is de verhouding uitstekend; doch Bep gaat zich hechten aan een nuffig, verwaand kind, dat uit Amsterdam in de buurt is komen wonen en ook de H.B.S. bezoekt. Ebby„het Nikkertje", wordt totaal verwaarloosd. Zij maakt een moeilijken tijd door, vergeet met haar zorgen en moeite tot God en haar pleegouders te gaan. Tenslotte wordt zij ook nog van diefstal op school verdacht. Dat doet de maat overloopen. Ze besluit, hoewel ze zich ziek gevoelt, naar Den Haag naar een goede kennis te gaan. Op een eenzamen weg naar het naaste station blijft ze 's avonds in de sneeuw steken. Ze wordt door een ouden man gevonden en in diens huis liefderijk verpleegd. Hij gaat een dokter halen, Ebby komt weer thuis, zwaar, zwaar ziek. Ze doorstaat de crisis en biecht alles aan haar tante op. e diefstal wordt opgehelderd, haar onschuld komt uit. Bep en andere vriendinnetjes zijn diep beschaamd over haar gedrag. Alles komt weer in het reine. De uitvoering van dit kloeke, dikke boek is loffelijk. Als verhaal staat dit boekje hoog. Ook de lessen, die er uit getrokken kunnen worden, zijn vele. Kwaad verzwijgen brengt onvrede, en belem- mert het oprechte bidden. Hoogmoed brengt vaak tot groote zonde. Ook wordt er op gewezen, dat vergiffenis alleen verkregen kan worden na oprecht berouw. We zouden echter gaarne meer diepgang gewenscht hebben, vooral ook, daar het boekje bestemd is voor de grootere meisjes. "Nikkertje" wordt door ons aanbevolen!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

D. Menkens-van der Spiegel

Nikkertje, druk 2, 199 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band). 1 z.p. 8 t.d.t. Nikkertje is de bijnaam van een bruin meisje, in Indië geboren (halfbloed), dat door haar ouders in Holland wordt achtergelaten bij een oom en tante in den Gelderschen Achterhoek. Met haar nichtje Bep bezoekt zij de H.B.S. In het begin is de verhouding uitstekend; doch Bep gaat zich hechten aan een nuffig, verwaand kind, dat uit Amsterdam in de buurt is komen wonen en ook de H.B.S. bezoekt. Ebby, „het Nikkertje", wordt totaal verwaarloosd. Zij maakt een moeilijken tijd door, vergeet met haar zorgen en moeite tot God en haar pleegouders te gaan. Tenslotte wordt zij ook nog van diefstal op school verdacht. Dat doet de maat overloopen. Ze besluit, hoewel ze zich ziek gevoelt, naar Den Haag, naar een goede kennis te gaan. Op een eenzamen weg naar het naaste station blijft ze 's avonds in de sneeuw steken. Ze wordt door een ouden man gevonden en in diens huis liefderijk verpleegd. Hij gaat een dokter halen. Ebby komt weer thuis, zwaar, zwaar ziek. Ze doorstaat de crisis en biecht alles aan haar tante op. De diefstal wordt ook opgehelderd, haar onschuld komt uit. Bep en andere vriendinnetjes zijn diep beschaamd over haar gedrag. Alles komt weer in het reine. De uitvoering van dit kloeke, dikke boek is loffelijk; de correctie is echter zeer onvoldoende; we noteerden tal van taalfouten; daarbij is er te kort aan komma's. Als verhaal staat dit boekje hoog. Ook de lessen, die er uit getrokken kunnen worden, zijn vele. Kwaad verzwijgen brengt onvrede, en belemmert het oprechte bidden. Hoogmoed brengt vaak tot groote zonde. Ook wordt er op gewezen, dat vergiffenis alleen verkregen kan worden na oprecht berouw. We zouden echter gaarne meer diepgang gewenscht hebben, vooral ook, daar het boek bestemd is voor de grootere meisjes. „Nikkertje" wordt door ons aanbevolen!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940