Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronE. Gerdes

Neêrlands grootste zeeheld, druk 2
Nu de De Ruyter-feesten voor de deur staan, Nederland zich opmaakt zijn grootsten zeeheld te eeren, door de herdenking van diens 300ste geboortedag, zal zeker dit boekje met graagte door de jeugd ontvangen worden. Gerdes - behoeft het hier eigenlijk wel herhaald te worden? - kan vertellen, kan boeiend vertellen. We zien de Ruyter van kind tot knaap, van knaap tot man opgroeien. Uit den Vlissingschen straatjongen zien we onder de werking van de koesterende zon der genade en van den hemelschen dauw den grooten admiraal groeien. We kunnen het werkje dan ook ten zeerste aanbevelen. Jongens van 10 jaar en ouder zullen er in genieten. Prijs f 0.25. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1906