Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronHeleen

Wilde Wietske, druk 1, 62 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 9-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Wietske, een meisje, dat moederloos is, is een echte wildzang. Het wildste is voor haar eerst goed. Geen huishoudster kan met haar opschieten, alleen oude Hendrik, de tuinman, begrijpt haar. Elsa, haar zusje, die zwak is, wordt wel wat te veel vertroeteld door Juf en Vader. Dat verbittert Wietske en ze verhardt zich nog meer. Toch als oude Hendrik haar aanraadt tot God te bidden, helpt dat wel voor een enkelen dag. 't Gaat echter hoe langer hoe slechter met Wietske en de Juf. Gelukkig komt tante Mies, een zuster van Moeder. Deze begrijpt Wietske en weet ten slotte haar liefde te winnen. Wietske verandert dan ook en is dolblij als tante zegt, dat ze haar Moeder worden zal. Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel goed meisjesboek, Alleen zou de figuur van Juf, die huishoudster is, wat meer in de schaduw gebleven moeten zijn. Er is nu al gauw critiek onder onze jonge lezers, ook op deze huishoudster, die toch goed haar best doet. Het boekje leest heel prettig en ook valt er veel uit te leeren. De tendenz is ook in orde.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1933

Open Boekbeoordeling.
Heleen

Wilde Wietske, druk 1, 62 blz.
De titel karakteriseert niet alleen de hoofdpersoon, maar ook heel den inhoud. Alles draait om "Wilde Wietske". Ze is een meisje, dat vroeg haar moeder heeft moeten missen; vader is heel de week weg; een "Juf" zorgt voor haar en haar zusje. Juf is streng en koel en ziet alleen het verkeerde van Wietske. Vader schijnt dat met haar eens te zijn. En straf op straf volgt voor Wietske. Tot tante Mies komt, een zuster van de overleden moeder. Die schijnt de zaak beter te begrijpen. Ook de tuinman, Hendrik, een oud man, ziet nog wel wat beters in Wietske. Al keuren geen van beiden het kwade goed! Eindelijk tracht Wietske weg te loopen. Maar ze wordt gevonden door Hendrik en tante Mies. En deze zegt haar: "'t is niet waar, dat allen een hekel aan je hebben. Ik heb gezien je bloemen op Moeders graf, en je wil, om ook met Elsa "goed" te zijn. En -- voortaan wil ik je Moeder zijn! Bid om Gods hulp en je wordt een aardig meisje." Dit boekje is vlot verteld en prettig geïllustreerd. Vooral de figuur van ouden Henk, die gedurig met Wietske over den Heere Jezus en over haar moeder spreekt, is sympathiek. Het paedagogisch element is krachtig. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1933

Heleen

Wilde Wietske, druk 1, 62 blz.
Wietske en Elsa, 2 moederlooze meisjes, verschilden geheel van karakter. Wietske, vaak wild en onbesuisd, is in d'r hart jaloersch op Elsa, die door iedereen geliefd is en verwend wordt. Wietske heeft behoefte aan liefde, maar krijgt zelden een blijk daarvan. Een strenge huishoudster begrijpt Wietske niet en beoordeelt haar daardoor verkeerd. Zelfs Vader kent de "echte" Wietske niet, en eindelijk vindt ze 't zoo naar thuis, dat ze wil wegloopen. Tante Mies ontdekt haar nog ter elfder ure en door deze komen Wietske's goede eigenschappen aan den dag. Een aardig boekje, dat vooral meisjes zal aantrekken. De gevolgen van jaloerschheid zijn goed geteekend. Voor 8 tot 10 jaar. Warm aanbevolen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1933
Heleen

Wilde Wietske, druk 2, 61 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Wietske en Elsa hebben vroeg hun moeder verloren. Wietske is een echte wildebras en de "Juf" houdt niet van haar en begrijpt ze ook niet. Elsa is een zwak meisje, dat wel door "Juf" wordt verwend. Steeds weer loopt Wietske door haar dolle streken en stugge hoogmoedigheid straf op. Tante Mies, een zuster van Wietske's moeder, leert Wietske begrijpen en Wietske wil nu ook wel gehoorzamen, als ze merkt dat Tante van haar houdt. Wietske is dan ook heel blij dat Tante voortaan haar moeder wil zijn. Algemeene op- of aanmerkingen: Wel een aardig verbaal voor meisjes. De Godsdienstige strekking is niet erg sterk. De opvoedkundige waarde lijkt bij eerste lezing misschien beter, als ze is. Taal en stijl is goed. De verzorging is af. Toch, we willen gaarne nog wat steviger kost hebben voor onze jeugd. Geheel verwerpen mogen we het echter niet. Het woord Heer wordt een enkelen keer in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.
Heleen

Wilde Wietske, druk 3, 62 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 9 t.d.t. De titel karakteriseert niet alleen de hoofdpersoon, maar ook heel den inhoud. Alles draait om „Wilde Wietske". Ze is een meisje, dat vroeg haar moeder heeft moeten missen; vader is heel de week weg; een "Juf" zorgt voor haar en haar zusje. Juf is streng en koel en ziet alleen het verkeerde van Wietske. Vader schijnt dat met haar eens te zijn. En straf op straf volgt voor Wietske. Tot tante Mies komt, een zuster van de overleden moeder. Die schijnt de zaak beter te begrijpen. Ook de tuinman, Hendrik, een oud man, ziet nog wel wat beters in Wietske. Al keuren geen van beiden het kwade goed! Eindelijk tracht Wietske weg te loopen. Maar ze wordt gevonden door Hendrik en tante Mies. En deze zegt haar: „'t is niet waar, dat allen een hekel aan je hebben. Ik heb gezien je bloemen op Moeders graf, en je wil, om ook met Elsa „goed" te zijn. En — voortaan wil ik je Moeder zijn! Bid om Gods hulp en je wordt een aardig meisje." Dit boekje is vlot verteld en prettig geïllustreerd. Vooral de figuur van ouden Henk, die gedurig met Wietske over den Heere Jezus en over haar moeder spreekt, is sympathiek. Het paedagogisch element is sterk. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940

Heleen

Wilde Wietske, druk 5, 61 blz.
prijs f 0.70; gebonden; geïll.; meisjesboek, leeftijd 8-12 jaar; Catalogusno. 23. Strekking: Wietske en Elsa hebben vroeg hun moeder verloren. Wietske is een wildebras en de juf begrijpt haar niet. Een tante van Wietske leert haar begrijpen en nu wordt zij gehoorzaam. Gebruik van Heer. Conclusie Wel een aardig verhaal voor meisjes. De godsdienstige strekking is zwak. Toch niet geheel verwerpelijk. De verzorging is af.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1946

Open Boekbeoordeling.