Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronFoka van Loon, e.a.

Om de kribbe van Bethlehem , druk 1, 207 blz.
Om de kribbe van Bethlehem. Kerst-vertelboek onder recdactie van Foka van Loon. Uitg. La Riviere en Voorhoeve, ZwolIe.
Er is elk jaar weer een honger naar kerstverhalen, nu elke school, vereniging en zondagsschool en niet in de laatste plants elk gezin in de eigen kring het kerstfeest viert.
En ieder, die een dergelijke viering leiden moet, weet wat een moeite het kost een geschikt kerstverhaal te vinden. Daarom is dit nieuwe kerstboek niet overbodig. Zeker niet, nu het zulke mooie, frisse kerstverhalen bevat, die geschikt zljn voor kinderen van 6 tot 16 jaar. De verhalen kunnen verteld worden en ook voorgelezen. Er is zelfs een "kerst-spel" in opgenomen, dat misschien in een enkele kring zal gespeeld kunnen worden, terwij1 een paar mooie kerstgedichten het geheel aanvullen. De namen van enkela auteurs: Foka van Loon, Frouk van der Hooving, Jo Kalmijn-Spierenburg, P.A. de Rover e.a. staan er borg voor dat we hier een bundel goede verhalen hebben.... boeiend en gezellig, niet zoetelijk. De uitgever maakte er door een smaalcvolle band - die ik persoonlijk heel wat mooter vind dan de stofomslag - een fijn geheel van.
L. A. L. Br.
Dagblad Trouw, 17-12-1957