Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronWieland Wouters

O, die bal, druk 1, 51 blz.
prijs f 0.55; in slappe omslag; geïll.; jongens- en meisjesboek, geschikt voor een leeftijd van 6-8 jaar. Strekking: Henk en Hans voetballen met een nieuwe bal van kleine Jopie. De bal komt in de tuin van buurman, die boos is. De jongens liegen er om; Hans vecht om de bal. Ze krijgen berouw, bekennen hun kwaad en bidden om vergeving.
Conclusie: Een aardig boekje, dat vooral onze jongens graag zullen lezen. De leugen wordt als zonde gezien.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1947

Open Boekbeoordeling.
Wieland Wouters

O, die bal, druk 2, 51 blz.
Prijs f 0,50; in slappe omslag; geïllustreerd; jongensboek, leeftijd 7-10 jaar. Strekking: Jopie ontvangt een bal van zijn grootmoe. Tijdens zijn ziekte spelen zijn twee broertjes er stilletjes mee. De bal komt terecht in de tuin van buurman. Thuis een leugen. Tenslotte schuldbekentenis en berouw. De schrijver toont aan, dat de leugen gemakkelijk zijn intree in het kinderleven kan doen. Aan het slot oprecht berouw, noodzakelijkheid van vergeving en nieuw hart. Het woord Here wordt gebruikt.
Conclusie: Een mooi boekje voor kinderen, vooral jongens van 7-10 jaar. Veel heel kleine zinnetjes.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1948

Open Boekbeoordeling.