Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronLouise Femmina

Willems getuigschrift, druk 1, 47 blz.
Nog maar enkele weken en dan zal Willem de Raad de school verlaten. Zal hij een getuigschrift krijgen? Hij was altijd nummer één, maar hij is geruimen tijd ziek geweest. Een van de jongens van zijn klas beweert een lijstje van de niet-geslaagden te hebben gezien, waarop ook Willem zou slaan. De arme jongen is diep bedroefd, maar meester troost hem met de verzekering, dat zijn kameraadje onwaarheid heeft gesproken. Hij zal wèl een diploma krijgen. Maar aan den vooravond van den grooten dag sterft hij. Eenige slecht geslaagde zwarte plaatjes, druk goed; matig aanbevolen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1921
Louise Femmina

Het getuigschrift van Willem de Raad, druk 2, 47 blz.
G. K. O. 8 t. d. t. 25 cent. Willem is ziek geweest; hij zal de school voor goed verlaten en wil dan graag een getuigschrift hebben; de meester geeft proefwerk, waarbij rekenen blijkbaar het één en. al is. Bij het tweede proefwerk moet Willem thuis op zijn zieke moeder passen; als de getuigschriften eindelijk uitgedeeld worden, waaronder ook dat van Willem, is deze juist overleden. Ofschoon de vorm eenvoudig is en de paedagogische gedachte over 't algemeen schriftuurlijk, hebben we ernstige bezwaren. De Schrijfster heeft het niet ver gebracht in Kinderpsychologie: geen enkel karakter is juist geteekend en daardoor komen vreemde, ja onmogelijke dingen voor. En dan die school! Wie onvoldoende had voor rekenen kreeg in geen geval een getuigschrift! Dat is dan toch het intellectualisme ten top gebracht! Wanneer Louise Femmina de tegenwoordige school zoo slecht kent, moet ze er niet over schrijven: ze is ruim een kwart eeuw ten achter bij haar tijd. Onder dit voorbehoud kan onze aanbeveling er nauwelijks mee door.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

Louise Femmina

Het getuigschrift van Willem de Raad, druk 2, 47 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Willem is erg zwak. Hij is de beste leerling van de klas. Daarom is het zoo jammer, dat hij meer dan eens de lessen niet kan bijwonen. Geen wonder, dat hij bang is, dat hem het getuigschrift nog zal ontgaan. Dan breekt de dag aan, dat meester de getuigschriften uitdeelt. Hij houdt er één over. Het is dat van Willem, die gestorven is en nu een beter getuig schrift heeft ontvangen. Algemeene op- of aanmerkingen: Een kostelijk boek, dat niet zonder ontroering zal worden gelezen. Jammer dat de "Evangelische(?) Gezangen" hier worden bewonderd. Waard door onze jongens gelezen te worden.
Conclusie: Aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.