Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA. Wapenaar

Naar zee, druk 1, 46 blz.
G.K.C.O. 7 t.d.t. De korte inhoud van dit verhaal van de zee laat zich aldus weergeven: Jan de Licht mag met z'n vader voor 't eerst mee op de haringvangst. Hij gaat nog school, maar 't is nog vóór de invoering van de Leerplichtwet. Den eersten dag beleeft hij veel last van zeeziekte, maar dat gaat mettertijd over. Aan boord is ook een „afhouder", Janus, die een slecht karakter heeft. Jan betrapt hem, als hij uit het „stoppekissie" van een der matrozen iets weg zal nemen. Als dief wordt Janus nu in 't ruim opgesloten. Hij weet echter los te breken, en 's nachts in de boot te komen. 't Is stormweer; Janus slaat met z'n borst tegen den kant van de boot en loopt inwendige kneuzingen op, zoodat hij bewusteloos wordt. Jan heeft nu erg medelijden met Janus, en doet een goed woordje voor hem bij Vader, die belooft, Janus aan boord te houden, als hij beterschap bewijst. Omslag en illustratie zijn keurig en ter zake. Behalve dat de lezers heel wat kennis kunnen opdoen van de haring-visscherij geeft dit boekje ook uitnemende zedekundige en godsdienstige lessen. Vooral de noodzakelijkheid van schuldbelijdenis komt duidelijk uit. Dat er na die belijdenis ook vergeving is, is een voorname trek, die niet ontbreekt. De sfeer van dit boekje is uiteraard niet de Kerstsfeer, maar het is geen wet van Meden en Perzen, dat elk Kerstboekje zich moet concen-treeren om het eigenlijke Kerstfeit. Zulk een boekje gaat het heele jaar door van hand tot hand. We bevelen het vooral voor de jongens aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940