Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC.G. Barth

Mik en Dick, druk 2, 48 blz.
Dit boekje deelt ons de geschiedenis mede van een jongeling, die langen tijd een aanzienlijke som gelds, welke hij gevonden had, onder zich hield. Later trad de persoon, die haar verloren had, bij hem in dienst. Toen deze zijn wederwaardigheden vertelde, vond Mik geen rust, voor hij het geld hem had teruggegeven. Hij reisde daarna weg naar Transvaal en kreeg een aanzienlijke betrekking bij Dr. Leijds, en, wat het beste is, hij kwam tot waarachtige bekeering. De strekking van dit verhaal is goed. De jongelingen worden hier aangespoord, eerlijk hun weg te bewandelen en geen valsche schaamte te hebben, wanneer het geweten dringt, om schuld te bekennen. De. Schrijver wekt ernstig op tot het gebed en keurt streng af, te handelen zonder overleg met de ouders. Het is een boeiend en leerzaam verhaal, dat ook een Bijbelschen geest ademt. De uitroep "Goddank" pag. 58 en 62 is af te keuren. Dit werkje kan gerust onze jeugd ter lezing worden gegeven.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1916

Open Jachin-boekbeoordelingen.