Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA. Romijn

Ondanks vervolging en verraad, druk 1, 188 blz.
Prijs f 2,90; gecart.; geïll.; jongens- en meisjesboek. Strekking: Episode uit illegaliteit gedurende de bezettingsjaren. Speciaal over ondergedoken Joden. Jan Halbersma, een H.B.S.er, wordt in dit werk ook ingeschakeld. Oplossing aan het eind van het boek: de heer Buddels, die zich als N.S.B.er voordeed, maar alleen om daardoor nog te kunnen redden wat mogelijk was. Verzet tegen de bezetter. Halbersma, Jans vader, meent dat hij als Christen een taak te vervullen heeft in de verzorging van onderduikers, speciaal Joden. Het geheel uit het Christelijk geloof benaderd. Het woord Here wordt gebruikt.
Conclusie: Goed weergegeven verhaal. Voor jongens en meisjes geschikt, hoewel méér voor jongens, die er verschillende rollen in spelen. Moeder van Jan een mooie figuur in het verzet. Het boek zal speciaal jongens aantrekken.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1948

Open Boekbeoordeling.
A. Romijn

Vervolging en verraad, druk 3, 191 blz.
prijs f 1,25, pocket-uitgave; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: In dit pocketboekje wordt in het kort een schets gegeven van het verzetswerk in de grote stad. De vader van Jan Halbersma is één der leidslieden en we maken van dichtbij mee hoe deze verzetslieden met hun beschermelingen, de Joden, worden opgejaagd en soms verraden en gevangen. Strekking: Ware helden zoeken geen publiciteit, gehoorzamen slechts het gebod der naastenliefde. De schrikkelijke toestand van de oorlogsdagen, van leugen en bedrog, bij de jeugd in herinnering gebracht, opdat zij niet vergete...
Conclusie: Een goed boek voor de grotere jongens, het schetst de toestand in de oorlog nuchter, niet sensationeel, de waarheid is sensationeel genoeg. Het geeft de nodige spanning en zal stellig door de jeugd graag gelezen worden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.
A. Romijn

Vervolging en verraad, druk 3, 191 blz.
Een bijzonder boeiend en aangrijpend verhaal uit de tijd van Jodenvervolging, onderduikers en ondergronds verzet, dat de tegenwoordige jeugd een idee kan geven van die afschuwelijke jaren, is Vervolging en verraad, door Aart Romijn. Dit 15e nummer uit de "Mei-Pockets" is geschreven in positief-christelijke geest en daardoor ook beslist niet opwekkend tot haat of liefdeloosheid : integendeel! Daarom met warmte aanbevolen. (f1,25)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1959-60

Open IDIL-Gids.