Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Westerink

Mimi, druk 1, 23 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-7 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Mimi is een poesje. Miep een klein meisje, dat ziek is. Op een dag loopt Mimi, de lieveling van Miep, weg. Een lompenkoopman, de z.g.n. Thijs, vindt het natgeregend langs den weg. De bedoeling van hem is bekend, n.l, voor haar velletje geld te maken. De oude dokter, die de vrouw van Thijs bezoekt, wegens ziekte, komt er achter. Hij weet dat het Miep's weggeloopen poesje is en neemt het mee terug naar de kleine zieke. Wat is zij blij met de gevonden Mimi. Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig boekje, dat wel leuk is beschreven. 't Is kinderlijk, maar overigens niet veelzeggend. Het woordje "lieve Heer" is stootend. Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.