Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronPhia van den Berg

Oleng en Ateng, druk 2, 94 blz.
prijs gebonden f 2,75; jongensboek, leeftijd 9-11 jaar.
Inhoud: Ateng en Oleng wonen in een kamp in houten barakken. Daar is ook de school en de kleuterschool. Deze beide jongens beleefden met hun vriendjes in en buiten de school kleine "avontuurtjes".
Conclusie: 't Is een vlot geschreven boekje, zeer oppervlakkig. Van een opvoeding in godsdienstig opzicht is geen sprake. Als verhaaltje is er geen kwaad in, maar het beantwoordt niet aan het door ons gestelde doel.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1972

Open Boekbeoordeling.
Phia van den Berg

Oleng en Ateng, druk 3, 94 blz.
prijs gebonden f 3,10; leeftijd 8-10 jaar, jongensboek.
Inhoud: Oleng en Ateng, twee Ambonnezenjongetjes uit een kamp in Nederland, zijn echte kwajongens. Samen halen ze nog wel eens wat uit in en buiten school. Hoogtepunten zijn de ontmaskering van een dief in een groot winkelbedrijf en de beloning daarvoor en de vechtpartij met Blanda's op een schoolreis.
Conclusie: Dit boekje behandelt op eenvoudige wijze het rassenverschil en de moeilijkheden die daaruit voortvloeien. Goed verteld, jammer zonder bijbelse achtergrond.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1973

Open Boekbeoordeling.