Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJo van Haarlem

Moeders tekst, druk 1, 110 blz.
G. K. C 0. 16 t. d. t. f 1.-. (Band 45 ct). Dit nummer uit de nieuwe Serie maakt den indruk door een beginner te zijn geschreven, en voor een beginner is het niet kwaad. Er zijn sommige bladzijden in, die getuigen van goed waarnemen en ook van goed weergeven. Toch is de stijl over t geheel wat houterig en niet kinderlijk genoeg. Ook de conceptie van 't boek als geheel laat te wenschen over. 't Geeft de geschiedenis van een meisje uit een Christelijk gezin, dat in de stad gaat dienen, een verkeerde vriendin ontmoet en op den verkeerden weg raakt. Het komt zoover, dat ze 's Zondags gaat dansen en fietsrijden. Totdat ze tot inkeer komt. Moeders tekst is hierop mede van invloed geweest. Het verhaal eindigt nog met een verijdelde inbraak, die gepleegd wordt door den broer van de vriendin. Ofschoon het zeker een goede gedachte is, de meisjes, die in de stad gaan dienen te waarschuwen voor de gevaren en de ouders aan te sporen tot goed toezicht, moet anderzijds worden gezegd, dat in het geheele boekje niets zit dat herinnert aan onzen Gereformeerden gedachtengang in zake zonde en genade. Het meest typeerend is voor het boekje misschien de zin op de laatste bladzijde, die de schrijfster haar heldin in den mond legt: "Wat zou er van mij geworden zijn, als God me niet geholpen had?" Dit is in geen enkel opzicht schriftuurlijk gedacht. Begrijpelijk is, dat we weinig geestdriftig zijn.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1926