Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronHerman

Onder goed geleide, druk 1, 15 blz.
Een uitnemend boekje, waarin verhaald wordt van eenen doofstommen knaap die in eene afgelegene streek van Boheme bij zijne ouders woont. Schijnbaar zal er van het arme kind niet veel terecht komen. Verdwaald geraakt zijnde, komt hij in eene inrichting voor doofstomme kinderen terecht. Daar wordt hij onderwezen en leert er ook de beteekenis van het Kerstfeest kennen. Later keert hij tot zijne ouders terug, en allen danken den Heere voor zijne wonderlijke leiding en heerlijke uitredding. De ongelukkige knaap is nog een beroemd schilder geworden. In zeer boeienden verhaaltrant geschreven. Ook in dit boekje is de godsdienstige toon zwak, doch de strekking is uitnemend. Het leert ons, hoe onder Gods voorzienig bestuur uit het schijnbaar kwade het goede wordt geboren, en hoe wij onder zijn geleide steeds veilig gaan. Daarom kan het worden aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1901

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Herman

Onder goed geleide, druk 2, 23 blz.
Zie Boekbeoordeeling van Jachin 1901 bij verschijnen van druk 1.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1915

Open Jachin-boekbeoordelingen.