Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW. Blomberg-Zeeman

Molenaar's Elsje, druk 1
Aanbevolen, maar niet voor jonge kinderen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1919
W. Blomberg-Zeeman

Molenaar's Elsje, druk 2, 120 blz.
Bijzonderheden: Oorspr. werk, geschikt v. meisjes van 11-14 jaar: 119 bladz. met 15 ill. v. Willem Wiegmans, 2e druk: prijs f 1.10 gec. Bij getallen groote reductie.
Korte inhoud: Na den dood van haar moeder en haar grootmoeder moet Elsje Mulder, het 11-jarig dochtertje van den molenaar van het dorp Z. bij Arnhem, voor de kleine huishouding zorgen. Ze is een meisje met een hart vol liefde voor allen, met wie ze in aanraking komt. In de eerste plaats geniet Vader daar van, verder ook Eric, een 2-jarigen vondeling, die later hel zoontje van een Russischen Vader en een Engelsche Moeder blijkt te zijn. Als ze dit knaapje tot z'n zevende jaar heeft opgevoed, moet ze hem aan z'n Vader afstaan. Haar liefde wordt op een zware proef gesteld. Ze ā€˛hangt" aan Eric, dien ze naar Engeland vergezelt, maar 't heimwee van haar Vader brengt haar weer in den molen terug. Het verhaal eindigt met het huwelijk tusschen Elsje en den molenaarsknecht.
Beoordeeling: De Schrijfster teekent ons een zeer eenvoudig, Christelijk gezin, waarvan Elsje met haar hartje vol liefde het middelpunt is. Er zit spanning in 't verhaal, dat onze meisjes ongetwijfeld zal bekoren. De kindertoon is goed getroffen. De illustrator had den molenaar met een baardje moeten teekenen (bladz. 86, anders is 't onmogelijk, dat hij zenuwachtig aan zijn puntbaard trekt (bladz. 91). De ill. verduidelijken overigens den tekst. Vooral de strijd in Elsje's hart tusschen de pleegbroeder-liefde en haar Vaderliefde is goed geteekend. Natuurlijk zegeviert de Vaderliefde, hetgeen ook bevredigt. Aanbevolen. G. Dick.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930