Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJennie Chappell

Onder verdenking, druk 1, 32 blz.
G. K. 0. 2 z. p. Majoor Mervin, wiens echtgenoote is overleden, heeft voor ziin zoontje Harold opvoeding en verzorging gezocht bij Dr. Holmes. Harold ontvangt veel liefde in dit gezin en sluit vriendschap met zijn schoolmakker Rob Holmes. Door een beleedigende uitdrukking van Rob over Harolds overleden Moeder wordt deze vriendschap verstoord; en als tot twee maal het téekenwerk van Rob des nachts bedorven wordt, krijgt Harold hiervan de schuld. Die onrechtvaardige verdenking kan Harold niet dragen; hij ontvlucht het vriendelijk tehuis en wordt straks tot aller blijdschap teruggehaald, als gebleken is dat Rob de beschadiging van zijn teekenwerk zèlf heeft uitgevoerd als slaapwandelaar. Dit verhaal waarschuwt tegen beleediging en verdenking; spoort aan tot schuldbelijdenis; en laat duidelijk de zonde zien als zonde tegen God. De Christelijke gedachte komt behoorlijk tot haar recht, ook in de beteekenis van Christus' verlossingswerk. Het plaatje is niet fraai. De letter is wel wat klein. Een schutblad en titelpagina ontbreken geheel. Afgezien van deze formeele bezwaren aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1927