Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.G. Eggebeen

Na 't suer dat soet, druk 1, 148 blz.
prijs f 6,50 gebonden; jongens- en meisjesboek, leeftijd 16 jaar en ouder.
Inhoud: In dit boek wordt het leven en sterven beschreven van Juliana van Stolberg, de stammoeder der Oranjes en stille biddende moeder van Prins Willem van Oranje. Een stukje vaderlandse geschiedenis, vanuit het venster van de Dillenburg bekeken. In het tweede deel laat de schrijver, rijk gedocumenteerd, zijn licht schijnen over de godvruchtige Maria Stuart, de echtgenote van onze koning-stadhouder Willem III, die haar man zo trouw ter zijde stond in zijn strijd voor de protestantse zaak vóór en tijdens zijn koningschap in Engeland.
Conclusie: Een lezenswaardig boek, dat een overvloed van historische gegevens biedt en een stuk vergeten verleden voor ons doet herleven. De verhaaltrant is helaas niet vlot. Een stortvloed van namen en situaties in enkele zinnen bemoeilijken het lezen. De stijl is zwaarwichtig. Men moet beslist historische belangstelling hebben om dit geboeid te blijven lezen. Het streven om het rijke, gereformeerde leven uit voorbije eeuwen ook onder jeugdige historisch geïnteresseerden passende aandacht te geven is loffelijk. Toch zal de schrijver er niet in geslaagd zijn alle jonge mensen te boeien. Daarvoor moet het eenvoudiger, soepeler van stijl en zinsbouw zijn. Het is beslist geen boek om aan zondagsschoolkinderen mee te geven. Leiders van knapenverenigingen zullen er meer succes mee hebben.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1968

Open Boekbeoordeling.